Obsah

Daňové povinnosti k 31.1.2018

Typ: ostatné
Upozornenie na daňovú povinnosť voči obci Drietoma - daň z nehnuteľností a daň za psa - do 31.1.2018

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Občania, ktorým v roku 2017 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností (napr. predaj, kúpa, darovanie  nehnuteľnosti,  zmena užívania stavby, kolaudačné rozhodnutie, stavebné povolenie, zmena adresy, atď.)

sú povinní do 31. januára 2018

podať priznanie k dani z nehnuteľnosti

 

 

DAŇ ZA PSA

Obecný úrad upozorňuje majiteľov psov na povinnosť prihlásenia a platenia dane. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Obec Drietoma ustanovuje oslobodenie od dane za psa pre občanov, ktorí sú držiteľmi preukazu zdravotne ťažko postihnutého, aj ich pes však musí byť evidovaný. Žiadame všetkých vlastníkov psov, ktorým už povinnosť vznikla, aby tak urobili na obecnom úrade do 31. januára 2018. Keďže je táto povinnosť viazaná na vek psa, priebežne je potrebné plniť túto povinnosť počas celého roka.


Vytvorené: 9. 1. 2018
Posledná aktualizácia: 9. 1. 2018 11:05
Autor: