Obsah

Odpustenie poplatku za komunálny odpad v roku 2018

Typ: ostatné
Informácia o podmienkach odpustenia poplatku za komunálny odpad v roku 2018

Oznam

Správca dane vo VZN č. 3/2017 ustanovil na zníženie, alebo odpustenie

poplatku za komunálny odpad na rok 2018

termín 31. január 2018.

Zníženie, alebo odpustenie poplatku sa týka občanov, ktorí sa

viac ako 90 dní počas roka nezdržiavajú na území obce.

Doklady potrebné k žiadosti :

  • potvrdenie orgánu cudzieho štátu, že sa poplatník zdržiava v danej dobe na jeho území ( preklad do slovenského jazyka)
  • potvrdenie z príslušného OcÚ resp. MÚ v mieste pobytu o zaplatení poplatku
  • potvrdenie o návšteve školy a zaplatení poplatku v mieste štúdia
  • potvrdenie od zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru
  • potvrdenie o ubytovaní a zaplatení poplatku v mieste ubytovania

Doklady preukazujúce uvedenú skutočnosť musia obsahovať dátum začiatku a skončenia pobytu mimo miesta bydliska zhodný so zdaňovacím obdobím, na ktoré sa uplatňuje nárok na odpustenie resp. zníženie poplatku a obdobie, za ktoré bol poplatok zaplatený (v zmysle § 82 ods.2 zákona č.582/2004 Z.z. a VZN 3/2017). Žiadosti po tomto termíne nebudú akceptované.

 

                                                                                                       Jaroslav Mego, starosta obce                            


Prílohy

Vytvorené: 9. 1. 2018
Posledná aktualizácia: 9. 1. 2018 11:01
Autor: