Obsah

Zábavná pyrotechnika

Typ: ostatné
Používanie zábavnej pyrotechniky v obci

Vianočné obdobie vrcholí, o čom svedčí nielen krásna vianočná výzdoba, ale napríklad aj zvukové a svetelné úkazy, ktoré vznikajú pri používaní zábavnej pyrotechniky. Zábavná pyrotechnika má už vo svojom názve to podstatné – zábavu. Stále však ide o vybuchujúce predmety, s ktorými treba manipulovať rozvážne, triezvo a zodpovedne. Iba v tom prípade sa z ohňostroja alebo obyčajnej prskavky stane bezpečný druh zábavy, ktorého dôsledkom nebude žiadne zranenie alebo škoda na majetku.

Upozorňujeme, že všetka pyrotechnika, ktorá sa predáva zákazníkom nad 18 rokov, sa nesmie používať v blízkosti kostolov, nemocníc, detských zariadení alebo škôl.

Ako každý rok Vás vyzývame na vzájomnú ohľaduplnosť. Obec Drietoma zatiaľ nemusela využiť zákonnú cestu a podľa par. 53 ods. 2 zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu ochrany verejného poriadku všeobecne záväzným nariadením obmedziť alebo zakázať používanie pyrotechnických výrobkov zábavnej pyrotechniky na území obce. Veríme, že to nebude potrebné ani po týchto sviatkoch.


Vytvorené: 22. 12. 2017
Posledná aktualizácia: 22. 12. 2017 10:13
Autor: