Obsah

Späť

NÁVRH VZN č.1/2018 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Drietoma

Vyvesené: 5. 2. 2018

Dátum zvesenia: 21. 2. 2018

Späť