Obsah

Späť

Oznámenie o doručení písomnosti

Zmeny a doplnky č. 1/2018 Územného plánu obce
Kostolná-Záriečie

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

Vyvesené: 2. 5. 2018

Dátum zvesenia: 18. 5. 2018

Späť