Obsah

Späť

Územné rozhodnutie obce Drietoma o umiestnení stavby "TN_Drietoma, Petrech NNK", SO 01, NN Zemný kábel

Vyvesené: 6. 12. 2017

Dátum zvesenia: 22. 12. 2017

Späť