Obsah

Späť

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o povolení na vodnú stavbu "Rekonštrukcia prívodného vodovodného radu"

Vyvesené: 6. 12. 2017

Dátum zvesenia: 22. 12. 2017

Späť