Obsah

Späť

Zverejnenie zámeru obce - predaj pozemku

Vyvesené: 5. 5. 2017

Dátum zvesenia: 27. 6. 2017

Späť