Obsah

Späť

Zverejnenie zámeru obce - výmena pozemku

Vyvesené: 27. 11. 2017

Dátum zvesenia: 13. 12. 2017

Späť