Obsah

Späť

01/2014 VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok obce Drietoma

VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok obce Drietoma.

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 3. 9. 2014

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť