Obsah

Späť

01/2015 VZN obce Drietoma o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o mieste a čase zápisu dieťaťa do materskej školy, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhra

VZN obce Drietoma o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o mieste a čase zápisu dieťaťa do materskej školy, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí ,o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 2. 3. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť