Obsah

Späť

01/2018 VZN o niektorých podmienkach držania psov na území obce Drietoma

Vyvesené: 5. 3. 2018

Dátum zvesenia: 21. 3. 2018

Zodpovedá: Mgr. Monika Hoštáková

Späť