Obsah

Späť

02/2015 VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – NOVÉ

 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 17. 12. 2015

Dátum zvesenia: 5. 3. 2018

Zodpovedá: Správce Webu

Späť