Obsah

Späť

02/2016 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DRIETOMA č. 2/2016 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DRIETOMA č. 2/2016 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 15. 12. 2016

Dátum zvesenia: 5. 3. 2018

Zodpovedá: Správce Webu

Späť