Obsah

Späť

Dodatok č.1 k VZN 01/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole – NOVÉ 01d1/2015

dodatok č.1 k VZN 01/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole – NOVÉ

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 31. 3. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť