Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

vírus

Koronavírus na Slovensku - aktualizácia

Covid automat od 8.2.2021. Sprísnenie opatrení od 3.3.2021.
celý text

ostatné | 5. 3. 2021 | Autor:
zastupiteľstva

Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Drietoma 10.3.2021

Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Drietoma sa bude konať v stredu 10. marca 2021 o 16:30 v prístavbe.
Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu odporúčame zvážiť nutnosť prítomnosti na zasadnutí. Nezabudnite dodržiavať všetky hygienické opatrenia. celý text

ostatné | 4. 3. 2021 | Autor:
erb

Platby nájomného za hrobové miesto a za komunálny odpad

Obec Drietoma doručila do schránok občanov výzvy na obnovu nájmu hrobového miesta a v najbližších dňoch doručí výmery za komunálny odpad. V oboch prípadoch je uvedená aj možnosť platby prevodom. Žiadame občanov, aby vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu uprednostnili platbu prevodom na účet. celý text

ostatné | 4. 3. 2021 | Autor:
erb

Testovanie v sobotu 6.3.2021 od 8:00 do 13:00 v kinosále

Obec Drietoma organizuje testovanie antigénovým testom v sobotu 6.3.2021 od 8:00 do 13:00 v kinosále pre všetkých občanov, ktorí nevyhnutne potrebujú certifikát. Prosíme, dodržiavajte opatrenia: rúško, odstup, rukavice/dezinfekcia. celý text

ostatné | 4. 3. 2021 | Autor:
erb

Mimoriadna situácia na ceste 1. triedy I/9

Starosta obce Drietoma vyhlásil v stredu 3.3.2021 o 10.00 hod mimoriadnu situáciu v katastri obce Drietoma na ceste 1. triedy z dôvodu zosuvu skalného bloku na vozovku cesty I/9 medzi obcou Drietoma a hraničným priechodom s Českou republikou - v 104. km v smere jazdy na hraničný priechod. celý text

ostatné | 3. 3. 2021 | Autor:
logo

Vaša lekáreň od 3.3.2021 opäť otvorená v štandardných otváracích hodinách

Vaša lekáreň Drietoma oznamuje občanom, že lekáreň je od 3.3.2021 otvorená opäť v štandardnom čase - teda denne od 8:00 do 14:00. celý text

ostatné | 3. 3. 2021 | Autor:
logo

Mobilné odberové miesta v Trenčíne

Zoznam mobilných odberových miest v Trenčíne celý text

ostatné | 3. 3. 2021 | Autor:
logo

Straty a nálezy: Nájdený papagáj Agapornis

Našiel sa papagáj - druh Agapornis, okrúžkovaný SK 15 054. Majiteľ môže volať na obecný úrad tel. 032 6499224, kde mu poskytneme kontakt na nálezcu. celý text

ostatné | 2. 3. 2021 | Autor:
logo

Straty a nálezy: nájdený diaľkový ovládač

V sobotu 27.2.2021 sa v blízkosti cestného mostu cez Drietomicu našiel minidiaľkový ovládač garážových dverí. Majiteľ si môže ovládač prevziať na obecnom úrade počas úradných hodín. celý text

ostatné | 1. 3. 2021 | Autor:
logo

ZŠ s MŠ od 1.3.2021

Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne bude od pondelka 1.3.2021 základná škola zatvorená (žiaci prvého stupňa prechádzajú na dištančný spôsob výučby). Materská škola je od 1.3.2021 otvorená len pre deti rodičov spĺňajúcich podmienky podľa vyhlášky -viď príloha celý text

ostatné | 26. 2. 2021 | Autor:
logo

Sčítanie obyvateľov od 15.2. do 31.3.2021

Urobte klik pre lepšie Slovensko a rozhodnite o tom, kam sa bude uberať naša krajina, ale aj naša obec ďalších 10 rokov.
celý text

ostatné | 24. 2. 2021 | Autor:
erb

Komunikácia Obce Drietoma s občanmi

Obec Drietoma na komunikáciu s občanmi a zverejňovanie oznamov využíva nasledovné možnosti: miestny rozhlas, sms správy z tel. čísla 0907 062 852 a webovú stránku www.drietoma.sk. Obec Drietoma upozorňuje, že nespravuje profil či skupinu na žiadnej sociálnej sieti a teda nezodpovedá za ich obsah. celý text

ostatné | 18. 2. 2021 | Autor:
logo

Nárok na pandemické ošetrovné - OČR od 8.2.2021

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že rodič po otvorení škôlky alebo školy od 8.2.2021 stráca nárok na pandemické ošetrovné. Nie každá škola z tých, ktoré sa otvoria, je schopná začať výučbu od tohto dňa. Ak teda riaditeľ školy rozhodne, že škola je uzatvorená, rodičia majú ešte za tento deň nárok na pandemické ošetrovné. celý text

ostatné | 8. 2. 2021 | Autor:
logo

Registrácia na očkovanie proti COVID-19

Všetky informácie o očkovaní sú zverejnené na stránke Ministerstva zdravotníctva www.korona.gov.sk. Okrem základných informácií je tam aj pokyn, kto sa aktuálne môže registrovať na očkovanie proti COVID-19. Možnosti registrácie sú nasledovné: celý text

ostatné | 4. 2. 2021 | Autor:
erb

Rozhovor so starostom obce Jaroslavom Megom

Trenčiansky terajšok zverejnil rozhovor so starostom obce Jaroslavom Megom o dianí v obci celý text

ostatné | 3. 2. 2021 | Autor:
nádoba

Nádoba na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad

Nádoba je umiestnená vedľa kontajnerov na separovaný zber pri školskej bytovke súpisné číslo 461. Do nádoby patrí nasledovný kuchynský odpad: vaječné a orechové škrupiny, starý chlieb a pečivo, zvyšky jedla, kávy a čaju, mäso, ryby, mliečne výrobky, vajcia, potraviny po záručnej dobe, tekuté zložky bioodpadu – omáčky, polievky. Žiadame Vás, aby ste do nádoby nevkladali iný odpad. Do nádoby nepatrí napríklad použitý jedlý olej a tuk, zelený odpad zo záhrady ako lístie, konáre, triedené zložky komunálneho odpadu, cigaretové ohorky, stavebný odpad, uhynuté zvieratá, plienky, sáčky z vysávača a podobne. celý text

ostatné | 28. 1. 2021 | Autor:

WIFI PRE TEBA

Oznámenie o realizácii projektu
celý text

ostatné | 25. 1. 2021 | Autor:

Dane a poplatok za odvoz komunálneho odpadu v roku 2021

Povinnosti občanov v súvislosti so zmenami pri daňových platbách a žiadosti o zníženie / odpustenie poplatku za odvoz komunálneho odpadu v roku 2021 celý text

ostatné | 19. 1. 2021 | Autor:
logo

Vývoz komunálneho a separovaného odpadu

Základné informácie k vývozom odpadu v našej obci. celý text

ostatné | 12. 1. 2021 | Autor:
Modernizácia odborných učební

Modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ v Drietome

Informácia o realizácii projektu

celý text

ostatné | 11. 1. 2021 | Autor:

Rozšírenie kamerového systému v obci Drietoma

Na základe výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na predkladanie žiadostí o poskytovanie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2019 obec Drietoma získala zo štátneho rozpočtu dotáciu na projekt "Rozšírenie kamerového systému" celý text

ostatné | 30. 12. 2020 | Autor:
kostol

Rímsko-katolícky farský úrad: zrušené sväté omše do odvolania

Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne sú do odvolania zakázané verejné bohoslužby v okrese Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom a Myjava. Sväté omše v našej farnosti budú slúžené súkromne podľa úmyslov, ktoré sú zapísané. celý text

ostatné | 28. 12. 2020 | Autor:
kostol

Evanjelická cirkev augsburského vyznania: zakázané Služby Božie do odvolania

Na základe opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne o zákaze vykonávať bohoslužby a vzhľadom na kritickú pandemickú situáciu v našom okrese sa evanjelické Služby Božie do odvolania konať nebudú. celý text

ostatné | 28. 12. 2020 | Autor:
komín

Odporúčania hasičov počas vykurovacej sezóny

Oddelenie požiarnej prevencie Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne pripravilo odporúčania v súvislosti so zahájením zimnej vykurovacej sezóny.
celý text

ostatné | 27. 10. 2020 | Autor:
rúško

NOSENIE RÚŠKA JE PREJAV ZODPOVEDOSTI A OHĽADUPLNOSTI

Odborníci z oblasti infektológie, virológie či epidemiológie sa zhodujú na tom, že rúško je významným nástrojom, ktorý môže pomôcť zamedziť šíreniu ochorenia. Možno niekto odmieta nosiť rúško, lebo sa cíti zdravý a silný a myslí si, že mu žiadne riziko nehrozí, aj keby sa nakazil. Berme však, prosím, ohľad nielen na seba, ale aj na ľudí v okolí – starších a chronicky chorých, pre ktorých by ochorenie COVID-19 mohlo byť aj fatálne.celý text

ostatné | 7. 10. 2020 | Autor:
logo

ENVI-PAK: Všetko, čo potrebujete vedieť o recyklácii papiera

Papier v dnešnej dobe zohráva významnú úlohu a je aj napriek súčasným vyspelým elektronickým technológiám neodmysliteľnou súčasťou života nielen pre školákov či podnikateľov, ale aj pre obalový priemysel. celý text

ostatné | 24. 8. 2020 | Autor:

Varovanie Ministerstva vnútra SR pred podvodmi na senioroch

Z dôvodu predchádzania trestnej činnosti v súčasnej krízovej situácii sa odbor prevencie kriminality kancelárie Ministra vnútra SR rozhodol pripraviť leták obsahujúci krátke rady a odporúčania. celý text

ostatné | 6. 4. 2020 | Autor:

Čo robí Európska únia v boji proti koronavírusu?

Prečítajte si najnovšie informácie o opatreniach prijatých na európskej úrovni v súvislosti s koronavírusom (COVID-19). celý text

ostatné | 24. 3. 2020 | Autor:
logo

Drietomské slávnosti 2019

Krátky zostrih z Drietomských slávností 2019, počas ktorého sme oslávili 775. výročie prvej písomnej zmienky o Drietome celý text

ostatné | 6. 11. 2019 | Autor:
Zelený bod

Separovanie nápojových obalov

Nápojové kartóny, napríklad obaly z mlieka či džúsu, sú kompozitným obalovým materiálom. To znamená, že nie sú vyrobené z jedného materiálu. Najčastejšie sú tvorené zo 75 % papiera, 20 % plastu (polyetylén – PET) a z 5 % hliníkovej fólie. Je ich možné recyklovať dvoma spôsobmi.
celý text

ostatné | 19. 7. 2019 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 2
posledná