Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

logo

Čiastočná uzávierka cesty I/9 v Liešnej cez Žítkovský potok od 15.8.2022

Od pondelka 15.8.2022 bude zriadená čiastočná uzávierka cesty I/9 v úseku mosta ev.č. 50-069 cez Žítkovský potok, Drietoma v km cca 1,25 cesty I/9.


celý text

ostatné | 11. 8. 2022 | Autor:
logo

VOĽBY 29.10.2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 29. októbra 2022.

celý text

ostatné | 21. 7. 2022 | Autor:
logo

Obmedzenie spotreby pitnej vody

Vplyvom malého počtu zrážok došlo k výraznému poklesu výdatnosti vodného zdroja. Spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie (prevádzkovateľ verejného vodovodu) nariaďuje dočasné obmedzenie užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku. celý text

ostatné | 4. 7. 2022 | Autor:
logo

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov od 27.6.2022

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne vyhlásilo na lesných pozemkoch a v ich ochrannom páse v čase od 27.júna 2022 do odvolania v územnom obvode okresov Trenčín a Ilava ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV. celý text

ostatné | 1. 7. 2022 | Autor:
logo

Zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach v roku 2022

Štatistický úrad SR realizuje Zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach v roku 2022 s cieľom získať informácie o individuálnom vykurovaní domov. Zisťovanie sa uskutoční od 1.7.2022 do 30.11.2022 celý text

ostatné | 16. 6. 2022 | Autor:
logo

Studňa sa tajne s dažďom zhovára

Celoslovenská literárna súťaž Jozefa Braneckého pre stredoškolákov a dospelých. celý text

ostatné | 13. 6. 2022 | Autor:
fotka z podujatia

Odber krvi 17.5.2022

Stále je aj dnes množstvo ľudí, ktorí nie sú slepí k potrebám iných a darovaním krvi pomáhajú zachraňovať ľudské životy. celý text

ostatné | 20. 5. 2022 | Autor:
logo

Bezplatné dlhové poradenstvo

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo pre občanov s finančnými problémami Bezplatné dlhové poradenstvo. celý text

ostatné | 4. 5. 2022 | Autor:
Vyzbieraný odpad

Výsledok upratovania pri príležitosti Dňa Zeme v sobotu 23.4.2022

Do vyčistenia obce a prírody v našom katastri sa zapojili členovia Poľovníckeho združenia Žľab, Jednoty dôchodcov Slovenska v Drietome, Obecný futbalový klub Drietoma, žiaci ZŠ s MŠ Drietoma, turisti a milovníci prírody i samotní občania Drietomy, ktorým záleží na čistej prírode v okolí obce. celý text

ostatné | 27. 4. 2022 | Autor:
#

Veľkonočné sviatky a vítanie jari

Symbolom Veľkej noci bolo od nepamäti vajíčko a s tým spojené ručné práce a rôzna kreativita výzdoby. V obci sa snažíme pokračovať v tejto tradícii a tento rok sme oživili centrum obce netradičnou veľkonočnou výzdobou – veľkonočným vajcami z vŕbového prútia a veľkonočnými zajacmi.

celý text

ostatné | 13. 4. 2022 | Autor:
#

Veľkonočné tajomstvo

Už v nedeľu 17.4.2022 oslávime najväčší sviatok kresťanov – Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Pri tejto príležitosti obec Drietoma obohatila vstup ku katolíckemu kostolu a na miestny cintorín sochou Božského srdca Ježišovho, ktoré uctieva Katolícka cirkev i Východné cirkvi. celý text

ostatné | 12. 4. 2022 | Autor:
#

Multifunkčné ihrisko po oprave mantinelov

Zub času nahlodal ochranné mantinely okolo ihriska, boli nebezpečné a zvyšovala sa tak hrozba úrazu. Z tohto dôvodu obec pristúpila k výmene zastaralých častí obvodu. Demontáž vykonali svojpomocne hráči Obecného futbalového klubu, montáž vykonali technickí zamestnanci obce. celý text

ostatné | 12. 4. 2022 | Autor:
Novinky od nás do Vášho mobilu 1

V OBRAZE nahrádza obecné sms-správy

Mnohí z Vás zaregistrovali, že obec Drietoma v poslednom období neposielala sms-správy o dianí v obci. Je to z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom nám obmedzila rozposielanie sms-správ a nemôžeme posielať sms-správy v takom rozsahu, ako doteraz. celý text

ostatné | 5. 4. 2022 | Autor:
logo

Centrum včasnej intervencie

Včasná intervencia a špecializované sociálne poradenstvo celý text

ostatné | 28. 3. 2022 | Autor:
logo

Upozornenie k zberu použitého kuchynského oleja

Opätovne Vás žiadame, aby ste do kontajnera pri zdravotnom stredisku na použitý kuchynský olej vkladali len olej v dobre uzatvorenej PLASTOVEJ nádobe. Je zakázané vkladať olej v akejkoľvek sklenej nádobe, pretože pri ďalšej manipulácii sa sklo rozbíja a sťažuje odvoz oleja. celý text

ostatné | 25. 3. 2022 | Autor:
logo

Koronavírus na Slovensku - aktualizácia

Koronavírus COVID-19 spôsobuje horúčku, kašeľ, dýchavičnosť, bolesti svalov a únavu. Prenáša sa kvapôčkovou infekciou pri kašľaní, kýchaní či rozprávaní. celý text

ostatné | 14. 3. 2022 | Autor:

Mimoriadna situácia od 26.2.2022 + praktické rady pre utečencov

Vláda SR vyhlásila od 26.2.2022 mimoriadnu situáciu v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny. Prinášame rôzne praktické informácie pre utečencov (obsah priebežne aktualizujeme). celý text

ostatné | 4. 3. 2022 | Autor:
logo

Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia

Príručka pre obyvateľstvo celý text

ostatné | 2. 3. 2022 | Autor:
logo

Zálohujme, ale nezabúdajme triediť

Zálohované obaly vráťme do obchodov a nezálohované obaly naďalej separujme celý text

ostatné | 2. 3. 2022 | Autor:
logo

Zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

Informácie k zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu celý text

ostatné | 2. 3. 2022 | Autor:
logo

Pomáhame chrániť deti v ohrození

Násilie, s ktorým sa deti stretávajú, môže mať veľa podôb. Od šikany, zosmiešňovania, ponižovania, kyberšikany cez vyhrážanie, bitie, týranie, či sexuálne násilie. Ochrániť ich dokáže len rýchly a účinný zásah. Takúto pomoc deťom ponúka Národná linka na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(C)K. celý text

ostatné | 18. 1. 2022 | Autor:
návšteva

Návšteva pani Evy Šubertovej

Dnes (v piatok 14.1.2022) sme ukončili návštevu minuloročných jubilantov návštevou najstaršej obyvateľky obce Drietoma pani Evy Šubertovej, ktorá sa na Vianoce dožila krásnych 99 rokov života. celý text

ostatné | 14. 1. 2022 | Autor:
logo

Pell-Mell 59: Keď sme boli mladí

Skupina Pell-Mell 59 v tomto roku nahrala nové CD s názvom Keď sme boli mladí. Pre ich autorské piesne je typický pop-rockový hudobný základ, ktorý dopĺňajú originálne, hravé a vtipné texty. CD si môžete zakúpiť aj na obecnom úrade počas úradných hodín. celý text

ostatné | 22. 12. 2021 | Autor:
zasnežená cesta

Zimná údržba ciest a parkovanie na miestnych komunikáciách

Vzhľadom na zimné obdobie žiadame občanov, aby v čase sneženia a následne vykonávania zimnej údržby ciest neparkovali na miestnych komunikáciách a parkovali autá vo svojich dvoroch a garážach. celý text

ostatné | 9. 12. 2021 | Autor:
#

Spájajú nás spoločné ľudové zvyky a kultúra

Informácia o projekte Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika celý text

ostatné | 28. 9. 2021 | Autor:
logo

Mimoriadne núdzové opatrenia afrického moru u domácich ošípaných a diviakov

Mimoriadne núdzové opatrenia zamerané na kontrolu a eradikáciu afrického moru u domácich ošípaných a diviakov, adresované predovšetkým užívateľom poľovných revírov, chovateľom ošípaných a veterinárnym lekárom. celý text

ostatné | 12. 8. 2021 | Autor:
logo

Mobilný hospic

Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne je neštátne zdravotnícke zariadenie slúžiace nevyliečiteľne chorým pacientom v pokročilom štádiu zväčša onkologického ochorenia, zomierajúcim, formou lôžkového hospicu a taktiež formou domácej hospicovej starostlivosti (mobilný hospic) celý text

ostatné | 28. 4. 2021 | Autor:
logo

Moja obec v štatistikách

Vybrané štatistické ukazovatele o obci obohatené o vizuálny rozmer. Jednoduchou, ľahko čitateľnou a príťažlivou formou prezentované zaujímavé číselné údaje z vybraných štatistických oblastí, ktoré sú dostupné na najnižšej územnej úrovni. celý text

ostatné | 30. 3. 2021 | Autor:
logo

Kam s orezanými konármi?

Obec Drietoma oznamuje občanom, ktorí potrebujú pomoc s likvidáciou orezaných konárov zo stromov, že konáre môžu odovzdať do firmy LES s.r.o. v areáli poľnohospodárskeho družstva. celý text

ostatné | 24. 3. 2021 | Autor:
pes

Upozornenie pre majiteľov psov

Povinnosť upratať verejné priestranstvo po znečistení psom. celý text

ostatné | 24. 3. 2021 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 2
posledná