Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

zastupiteľstva

Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Drietoma 20.5.2021

Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Drietoma sa bude konať vo štvrtok 20. mája 2021 o 17:00 v zasadacej miestnosti obecného úradu.
celý text

ostatné | 13. 5. 2021 | Autor:
pešia zóna

Dočasné trhové miesto od 10.5.2021 na pešej zóne

Obec Drietoma oznamuje občanom, že ambulantný predaj sa dočasne presúva na pešiu zónu do priestoru pri autobusovej zastávke. Prosíme vás, aby ste pri nakupovaní naďalej dodržiavali všetky platné opatrenia – rúško, odstup, dezinfekcia/rukavice.

celý text

ostatné | 10. 5. 2021 | Autor:
logo

Asistované sčítanie obyvateľov od 3.5.2021 do 13.6.2021

Dosčítavanie obyvateľov prostredníctvom asistovaného sčítania sa na základe rozhodnutia predsedu Štatistického úradu SR uskutoční od 3.5.2021 do 13.6.2021, bude trvať 6 týždňov. V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie môže byť asistované sčítanie prerušené.
celý text

ostatné | 3. 5. 2021 | Autor:
logo

Mobilný hospic

Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne je neštátne zdravotnícke zariadenie slúžiace nevyliečiteľne chorým pacientom v pokročilom štádiu zväčša onkologického ochorenia, zomierajúcim, formou lôžkového hospicu a taktiež formou domácej hospicovej starostlivosti (mobilný hospic) celý text

ostatné | 28. 4. 2021 | Autor:
logo

Koronavírus na Slovensku - aktualizácia

Covid automat. Uvoľnenie opatrení od 19.4.2021. Ukončenie núdzového stavu k 15.5.2021. celý text

ostatné | 26. 4. 2021 | Autor:
súťaž

Literárna súťaž Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka

Celoslovenskú literárnu súťaž Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka vyhlásil Trenčiansky samosprávny kraj s obcou Uhrovec pri príležitosti 100. výročia narodenia politika, veľkého demokrata a Európana. celý text

ostatné | 23. 4. 2021 | Autor:
logo

Studňa sa tajne s dažďom zhovára

XXIX. ročník literárnej súťaže Jozefa Braneckého pre stredoškolákov a dospelých celý text

ostatné | 23. 4. 2021 | Autor:
logo

Moja obec v štatistikách

Vybrané štatistické ukazovatele o obci obohatené o vizuálny rozmer. Jednoduchou, ľahko čitateľnou a príťažlivou formou prezentované zaujímavé číselné údaje z vybraných štatistických oblastí, ktoré sú dostupné na najnižšej územnej úrovni. celý text

ostatné | 30. 3. 2021 | Autor:
logo

Registrácia na očkovanie proti COVID-19 - aktualizácia

Všetky informácie o očkovaní sú zverejnené na stránke Ministerstva zdravotníctva www.korona.gov.sk. Okrem základných informácií je tam aj pokyn, kto sa aktuálne môže registrovať na očkovanie proti COVID-19. celý text

ostatné | 29. 3. 2021 | Autor:
logo

Kam s orezanými konármi?

Obec Drietoma oznamuje občanom, ktorí potrebujú pomoc s likvidáciou orezaných konárov zo stromov, že konáre môžu odovzdať do firmy LES s.r.o. v areáli poľnohospodárskeho družstva. celý text

ostatné | 24. 3. 2021 | Autor:
pes

Upozornenie pre majiteľov psov

Povinnosť upratať verejné priestranstvo po znečistení psom. celý text

ostatné | 24. 3. 2021 | Autor:
logo

Digitálny Covid automat

Ministerstvo informatizácie spustilo skúšobnú verziu digitálneho Covid automatu. Verejnosť vďaka nej získa prehľad o tom, aké konkrétne opatrenia platia v každom okrese v daný deň. celý text

ostatné | 22. 3. 2021 | Autor:
logo

Informačná kancelária pre obete trestných činov

Zamestnanci Ministerstva vnútra SR v kancelárii poskytujú obetiam trestných činov a potenciálnym obetiam trestných činov základné informácie a v prípade potreby sprostredkujú právne usmernenie a podporu, psychologickú pomoc a sociálne poradenstvo. celý text

ostatné | 15. 3. 2021 | Autor:
logo

Pozor na falošných sčítacích komisárov!

Varovanie Policajného zboru Slovenskej republiky adresované najmä seniorom celý text

ostatné | 11. 3. 2021 | Autor:
erb

Mimoriadna situácia na ceste 1. triedy I/9

Starosta obce Drietoma vyhlásil v stredu 3.3.2021 o 10.00 hod mimoriadnu situáciu v katastri obce Drietoma na ceste 1. triedy z dôvodu zosuvu skalného bloku na vozovku cesty I/9 medzi obcou Drietoma a hraničným priechodom s Českou republikou - v 104. km v smere jazdy na hraničný priechod. celý text

ostatné | 3. 3. 2021 | Autor:
logo

Mobilné odberové miesta v Trenčíne

Zoznam mobilných odberových miest v Trenčíne celý text

ostatné | 3. 3. 2021 | Autor:
erb

Komunikácia Obce Drietoma s občanmi

Obec Drietoma na komunikáciu s občanmi a zverejňovanie oznamov využíva nasledovné možnosti: miestny rozhlas, sms správy z tel. čísla 0907 062 852 a webovú stránku www.drietoma.sk. Obec Drietoma upozorňuje, že nespravuje profil či skupinu na žiadnej sociálnej sieti a teda nezodpovedá za ich obsah. celý text

ostatné | 18. 2. 2021 | Autor:
logo

Nárok na pandemické ošetrovné - OČR od 8.2.2021

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že rodič po otvorení škôlky alebo školy od 8.2.2021 stráca nárok na pandemické ošetrovné. Nie každá škola z tých, ktoré sa otvoria, je schopná začať výučbu od tohto dňa. Ak teda riaditeľ školy rozhodne, že škola je uzatvorená, rodičia majú ešte za tento deň nárok na pandemické ošetrovné. celý text

ostatné | 8. 2. 2021 | Autor:
nádoba

Nádoba na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad

Nádoba je umiestnená vedľa kontajnerov na separovaný zber pri školskej bytovke súpisné číslo 461. Do nádoby patrí nasledovný kuchynský odpad: vaječné a orechové škrupiny, starý chlieb a pečivo, zvyšky jedla, kávy a čaju, mäso, ryby, mliečne výrobky, vajcia, potraviny po záručnej dobe, tekuté zložky bioodpadu – omáčky, polievky. Žiadame Vás, aby ste do nádoby nevkladali iný odpad. Do nádoby nepatrí napríklad použitý jedlý olej a tuk, zelený odpad zo záhrady ako lístie, konáre, triedené zložky komunálneho odpadu, cigaretové ohorky, stavebný odpad, uhynuté zvieratá, plienky, sáčky z vysávača a podobne. celý text

ostatné | 28. 1. 2021 | Autor:

WIFI PRE TEBA

Oznámenie o realizácii projektu
celý text

ostatné | 25. 1. 2021 | Autor:
Modernizácia odborných učební

Modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ v Drietome

Informácia o realizácii projektu

celý text

ostatné | 11. 1. 2021 | Autor:

Rozšírenie kamerového systému v obci Drietoma

Na základe výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na predkladanie žiadostí o poskytovanie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2019 obec Drietoma získala zo štátneho rozpočtu dotáciu na projekt "Rozšírenie kamerového systému" celý text

ostatné | 30. 12. 2020 | Autor:
komín

Odporúčania hasičov počas vykurovacej sezóny

Oddelenie požiarnej prevencie Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne pripravilo odporúčania v súvislosti so zahájením zimnej vykurovacej sezóny.
celý text

ostatné | 27. 10. 2020 | Autor:
rúško

NOSENIE RÚŠKA JE PREJAV ZODPOVEDOSTI A OHĽADUPLNOSTI

Odborníci z oblasti infektológie, virológie či epidemiológie sa zhodujú na tom, že rúško je významným nástrojom, ktorý môže pomôcť zamedziť šíreniu ochorenia. Možno niekto odmieta nosiť rúško, lebo sa cíti zdravý a silný a myslí si, že mu žiadne riziko nehrozí, aj keby sa nakazil. Berme však, prosím, ohľad nielen na seba, ale aj na ľudí v okolí – starších a chronicky chorých, pre ktorých by ochorenie COVID-19 mohlo byť aj fatálne.celý text

ostatné | 7. 10. 2020 | Autor:
logo

ENVI-PAK: Všetko, čo potrebujete vedieť o recyklácii papiera

Papier v dnešnej dobe zohráva významnú úlohu a je aj napriek súčasným vyspelým elektronickým technológiám neodmysliteľnou súčasťou života nielen pre školákov či podnikateľov, ale aj pre obalový priemysel. celý text

ostatné | 24. 8. 2020 | Autor:
logo

Drietomské slávnosti 2019

Krátky zostrih z Drietomských slávností 2019, počas ktorého sme oslávili 775. výročie prvej písomnej zmienky o Drietome celý text

ostatné | 6. 11. 2019 | Autor:
Zelený bod

Separovanie nápojových obalov

Nápojové kartóny, napríklad obaly z mlieka či džúsu, sú kompozitným obalovým materiálom. To znamená, že nie sú vyrobené z jedného materiálu. Najčastejšie sú tvorené zo 75 % papiera, 20 % plastu (polyetylén – PET) a z 5 % hliníkovej fólie. Je ich možné recyklovať dvoma spôsobmi.
celý text

ostatné | 19. 7. 2019 | Autor:
logo

Indikatívny harmonogram výziev MAS

Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka na rok 2019 celý text

ostatné | 23. 5. 2019 | Autor:
knižnica

Znovuotvorenie obecnej knižnice

Oznamujeme občanom, že obecná knižnica v budove obecného úradu bude znovuotvorená v stredu 20. marca 2019 o 13. hodine. Občania môžu služby knižnice využívať každú stredu v čase od 13. do 17. hodiny.

celý text

ostatné | 18. 3. 2019 | Autor:

Výsledky komunálnych volieb 10.11.2018

Miestna volebná komisia oznamuje výsledky volieb do orgánov samosprávy obce, ktoré sa konali v sobotu 10. novembra 2018. celý text

ostatné | 11. 11. 2018 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 2
posledná