Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

logo

Bude mať počas vianočných sviatkov dôvod na oslavu aj naša Zem?

Vianočné sviatky sú obdobím hojnosti, radosti a pokoja. Trávime spolu viac času, viac nakupujeme, obdarúvame sa, a tým pádom tvoríme aj viac odpadu. celý text

ostatné | 2. 12. 2021 | Autor:
logo

Zubná lekárka ordinuje v Drietome do 31.12.2021

Zubná lekárka MUDr. Jaroslava Hrenáková oznamuje svojim pacientom, že v zdravotnom stredisku v Drietome bude ordinovať len do 31.12.2021.
Od 01.01.2022 bude ambulancia presťahovaná na adresu Kúty 6, Trenčín, tel.č. 032/652 4050. celý text

ostatné | 1. 12. 2021 | Autor:
logo

Odpis vodomerov od 1.12.2021 do 7.12.2021

Spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie oznamuje občanom, že pracovníci spoločnosti budú realizovať odpočty vodomerov v našej obci od 1.12.2021 do 7.12.2021. Za účelom odpisu prosia občanov o sprístupnenie vodomerov a pozatváranie psov. celý text

ostatné | 1. 12. 2021 | Autor:
logo

Rímsko-katolícky farský úrad: možnosť prijať Eucharistiu a možnosť spovede

V nedeľu je možnosť individuálne pristúpiť k Eucharistii vo farskom kostole v Drietome doobeda v čase od 10:30 do 10:55. Počas týždňa je možnosť individuálne pristúpiť k svätej spovedi a Eucharistii po telefonickom dohovore na tel. 0910 852273. celý text

ostatné | 26. 11. 2021 | Autor:
kostol

Rímsko-katolícky farský úrad: zrušené verejné bohoslužby od 25.11.2021 do 9.12.2021

Z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu a nastavených opatrení sú od 25.11.2021 do 9.12.2021 zrušené verejné bohoslužby. Sväté omše v našej farnosti budú slúžené súkromne podľa úmyslov, ktoré sú zapísané. celý text

ostatné | 25. 11. 2021 | Autor:
logo

Koronavírus na Slovensku - aktualizácia

Núdzový stav od 25.11.2021 celý text

ostatné | 25. 11. 2021 | Autor:
Trenčianske Teplice

Zľava pre obyvateľov obce Drietoma v kúpeloch v Trenčianskych Tepliciach

Od 1.12.2021 do 28.2.2022 môžete využiť 50% zľavu na vstup do termálnych bazénov: Sina - Hammam, PI- MUDr.A.Čapka, PII., PIII a PK - Krym. celý text

ostatné | 12. 11. 2021 | Autor:
logo

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Západoslovenská distribučná a.s. vyzýva vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy najneskôr do 31.1.2022 celý text

ostatné | 8. 11. 2021 | Autor:
#

Spájajú nás spoločné ľudové zvyky a kultúra

Informácia o projekte Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika celý text

ostatné | 28. 9. 2021 | Autor:
logo

Mimoriadne núdzové opatrenia afrického moru u domácich ošípaných a diviakov

Mimoriadne núdzové opatrenia zamerané na kontrolu a eradikáciu afrického moru u domácich ošípaných a diviakov, adresované predovšetkým užívateľom poľovných revírov, chovateľom ošípaných a veterinárnym lekárom. celý text

ostatné | 12. 8. 2021 | Autor:
logo

Mobilný hospic

Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne je neštátne zdravotnícke zariadenie slúžiace nevyliečiteľne chorým pacientom v pokročilom štádiu zväčša onkologického ochorenia, zomierajúcim, formou lôžkového hospicu a taktiež formou domácej hospicovej starostlivosti (mobilný hospic) celý text

ostatné | 28. 4. 2021 | Autor:
logo

Moja obec v štatistikách

Vybrané štatistické ukazovatele o obci obohatené o vizuálny rozmer. Jednoduchou, ľahko čitateľnou a príťažlivou formou prezentované zaujímavé číselné údaje z vybraných štatistických oblastí, ktoré sú dostupné na najnižšej územnej úrovni. celý text

ostatné | 30. 3. 2021 | Autor:
logo

Kam s orezanými konármi?

Obec Drietoma oznamuje občanom, ktorí potrebujú pomoc s likvidáciou orezaných konárov zo stromov, že konáre môžu odovzdať do firmy LES s.r.o. v areáli poľnohospodárskeho družstva. celý text

ostatné | 24. 3. 2021 | Autor:
pes

Upozornenie pre majiteľov psov

Povinnosť upratať verejné priestranstvo po znečistení psom. celý text

ostatné | 24. 3. 2021 | Autor:
logo

Digitálny Covid automat

Ministerstvo informatizácie spustilo skúšobnú verziu digitálneho Covid automatu. Verejnosť vďaka nej získa prehľad o tom, aké konkrétne opatrenia platia v každom okrese v daný deň. celý text

ostatné | 22. 3. 2021 | Autor:
logo

Informačná kancelária pre obete trestných činov

Zamestnanci Ministerstva vnútra SR v kancelárii poskytujú obetiam trestných činov a potenciálnym obetiam trestných činov základné informácie a v prípade potreby sprostredkujú právne usmernenie a podporu, psychologickú pomoc a sociálne poradenstvo. celý text

ostatné | 15. 3. 2021 | Autor:
erb

Mimoriadna situácia na ceste 1. triedy I/9

Starosta obce Drietoma vyhlásil v stredu 3.3.2021 o 10.00 hod mimoriadnu situáciu v katastri obce Drietoma na ceste 1. triedy z dôvodu zosuvu skalného bloku na vozovku cesty I/9 medzi obcou Drietoma a hraničným priechodom s Českou republikou - v 104. km v smere jazdy na hraničný priechod. celý text

ostatné | 3. 3. 2021 | Autor:
logo

Nárok na pandemické ošetrovné - OČR od 8.2.2021

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že rodič po otvorení škôlky alebo školy od 8.2.2021 stráca nárok na pandemické ošetrovné. Nie každá škola z tých, ktoré sa otvoria, je schopná začať výučbu od tohto dňa. Ak teda riaditeľ školy rozhodne, že škola je uzatvorená, rodičia majú ešte za tento deň nárok na pandemické ošetrovné. celý text

ostatné | 8. 2. 2021 | Autor:
nádoba

Nádoba na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad

Nádoba je umiestnená vedľa kontajnerov na separovaný zber pri školskej bytovke súpisné číslo 461. Do nádoby patrí nasledovný kuchynský odpad: vaječné a orechové škrupiny, starý chlieb a pečivo, zvyšky jedla, kávy a čaju, mäso, ryby, mliečne výrobky, vajcia, potraviny po záručnej dobe, tekuté zložky bioodpadu – omáčky, polievky. Žiadame Vás, aby ste do nádoby nevkladali iný odpad. Do nádoby nepatrí napríklad použitý jedlý olej a tuk, zelený odpad zo záhrady ako lístie, konáre, triedené zložky komunálneho odpadu, cigaretové ohorky, stavebný odpad, uhynuté zvieratá, plienky, sáčky z vysávača a podobne. celý text

ostatné | 28. 1. 2021 | Autor:

WIFI PRE TEBA

Oznámenie o realizácii projektu
celý text

ostatné | 25. 1. 2021 | Autor:
Modernizácia odborných učební

Modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ v Drietome

Informácia o realizácii projektu

celý text

ostatné | 11. 1. 2021 | Autor:

Rozšírenie kamerového systému v obci Drietoma

Na základe výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na predkladanie žiadostí o poskytovanie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2019 obec Drietoma získala zo štátneho rozpočtu dotáciu na projekt "Rozšírenie kamerového systému" celý text

ostatné | 30. 12. 2020 | Autor:
komín

Odporúčania hasičov počas vykurovacej sezóny

Oddelenie požiarnej prevencie Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne pripravilo odporúčania v súvislosti so zahájením zimnej vykurovacej sezóny.
celý text

ostatné | 27. 10. 2020 | Autor:
rúško

NOSENIE RÚŠKA JE PREJAV ZODPOVEDOSTI A OHĽADUPLNOSTI

Odborníci z oblasti infektológie, virológie či epidemiológie sa zhodujú na tom, že rúško je významným nástrojom, ktorý môže pomôcť zamedziť šíreniu ochorenia. Možno niekto odmieta nosiť rúško, lebo sa cíti zdravý a silný a myslí si, že mu žiadne riziko nehrozí, aj keby sa nakazil. Berme však, prosím, ohľad nielen na seba, ale aj na ľudí v okolí – starších a chronicky chorých, pre ktorých by ochorenie COVID-19 mohlo byť aj fatálne.celý text

ostatné | 7. 10. 2020 | Autor:
logo

ENVI-PAK: Všetko, čo potrebujete vedieť o recyklácii papiera

Papier v dnešnej dobe zohráva významnú úlohu a je aj napriek súčasným vyspelým elektronickým technológiám neodmysliteľnou súčasťou života nielen pre školákov či podnikateľov, ale aj pre obalový priemysel. celý text

ostatné | 24. 8. 2020 | Autor:
logo

Drietomské slávnosti 2019

Krátky zostrih z Drietomských slávností 2019, počas ktorého sme oslávili 775. výročie prvej písomnej zmienky o Drietome celý text

ostatné | 6. 11. 2019 | Autor:
Zelený bod

Separovanie nápojových obalov

Nápojové kartóny, napríklad obaly z mlieka či džúsu, sú kompozitným obalovým materiálom. To znamená, že nie sú vyrobené z jedného materiálu. Najčastejšie sú tvorené zo 75 % papiera, 20 % plastu (polyetylén – PET) a z 5 % hliníkovej fólie. Je ich možné recyklovať dvoma spôsobmi.
celý text

ostatné | 19. 7. 2019 | Autor:
logo

Indikatívny harmonogram výziev MAS

Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka na rok 2019 celý text

ostatné | 23. 5. 2019 | Autor:
knižnica

Znovuotvorenie obecnej knižnice

Oznamujeme občanom, že obecná knižnica v budove obecného úradu bude znovuotvorená v stredu 20. marca 2019 o 13. hodine. Občania môžu služby knižnice využívať každú stredu v čase od 13. do 17. hodiny.

celý text

ostatné | 18. 3. 2019 | Autor:

Zasadnutie členov MAS dňa 23.08.2018

Dňa 23.08.2018 sa uskutočnilo zasadnutie členov MAS, kde sa preberala alokácia nižšie uvedených opatrení. celý text

ostatné | 4. 9. 2018 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 2
posledná