Obsah

Správy

logo

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Západoslovenská distribučná a.s. vyzýva vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v majetku Západoslovenská distribučná a.s, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy: NN vedenie Drietoma - lokalita Žrnové do 27.1.2020.

Po tomto termíne Západoslovenská distribučná vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z § 11 Zákona č.251/2012 Z.z. v platnom znení.
celý text

ostatné | 16. 1. 2020 | Autor:
logo

Agrosúča a.s. oznamuje zrušenie predaja z pojazdnej predajne

Agrosúča a.s. Horná Súča oznamuje svojim zákazníkom, že predaj mlieka a mliečnych výrobkov z pojazdnej predajne sa zrušil od 1.1.2020. Celý sortiment výrobkov je možné zakúpiť v podnikovej predajni v Hornej Súči. Za pochopenie ďakujeme a veríme, že nám zachováte svoju priazeň. celý text

ostatné | 14. 1. 2020 | Autor:
Detský maškarný ples

Detský maškarný ples v sobotu 25.01.2020 o 15:00

Ples pre deti sa koná v jedálni základnej školy. Zábava, hry a nápoje budú zabezpečené, ostatné občerstvenie je batôžkové - teda kto si čo donesie, to aj zje.
Špeciálna požiadavka na deti aj rodičov - treba si priniesť prezuvky. celý text

ostatné | 13. 1. 2020 | Autor:
logo

Odpustenie poplatku za komunálny odpad v roku 2020

Zníženie alebo odpustenie poplatku sa týka občanov, ktorí sa viac ako 90 dní počas roka nezdržiavajú na území obce. celý text

ostatné | 8. 1. 2020 | Autor:
domček

Daň z nehnuteľností 2020

Občania, ktorým v roku 2019 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností (napr. predaj, kúpa, darovanie nehnuteľnosti, zmena užívania stavby, kolaudačné rozhodnutie, stavebné povolenie, zmena adresy, atď.), sú povinní do 31. januára 2020 podať na obecnom úrade priznanie k dani z nehnuteľnosti.

celý text

ostatné | 8. 1. 2020 | Autor:
pes

Daň za psa 2020

Upozorňuje občanov, že každý pes musí byť prihlásený na obecnom úrade. celý text

ostatné | 8. 1. 2020 | Autor:
Kubínska hoľa

Lyžiarsko-turistický výlet na Kubínsku hoľu 22.2.2020

Obec Drietoma organizuje zimný turistický a lyžiarsky VÝLET NA KUBÍNSKU HOĽU, ktorý sa bude konať v sobotu 22. februára 2020. Odchod autobusu z Drietomy bude o 7:00 hod. Na výlet je možné prihlásiť sa len osobne na obecnom úrade (meno, adresa, telefónne číslo), pri nahlásení je nutné zaplatiť zálohu 12 eur, čo je predpokladaná cena za dopravu na osobu pri naplnení autobusu. V prípade záujmu o vybavenie celodenného skipasu sa platí aj záloha na skipas - dospelý 29 eur, junior 24 eur, dieťa 18 eur + 2 eurá záloha za kartu, alebo si lístky na lanovku a skipasy môžete riešiť individuálne. celý text

ostatné | 8. 1. 2020 | Autor:
logo

Tradičná školská zábava 1.2.2020

Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ, Drietoma srdečne pozýva na tradičnú ŠKOLSKÚ ZÁBAVU v sobotu 1.februára 2020 o 19:00 v Školskej jedálni ZŠ s MŠ. Konzumné 20€, hrajú Huncúti.
Rezervácia lístkov na riaditeľstve školy:
0911 239 507 , 0903 686 273, 0911 239 508
celý text

ostatné | 7. 1. 2020 | Autor:
logo

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2020

Všetky informácie týkajúce sa volieb do NR SR v roku 2020 nájdete na úradnej tabuli celý text

ostatné | 19. 12. 2019 | Autor:
zasnežená cesta

Zimná údržba ciest a parkovanie na miestnych komunikáciách

Vzhľadom na zimné obdobie žiadame občanov, aby v čase sneženia a následne vykonávania zimnej údržby ciest neparkovali na miestnych komunikáciách a parkovali autá vo svojich dvoroch a garážach. Zimná údržba ciest je pri väčšom množstve snehu náročná a autá stojace na ceste tvoria nepríjemnú prekážku, ktorú musí odhŕňač obchádzať a dávať pozor, aby odhŕňaným snehom či posypom nepoškodil autá, ploty, obrubníky a podobne. Autá na ceste tiež zaberajú miesto na odhrnutý sneh a ak je na ulici zaparkovaných áut viac, odhŕňač nemusí zvládnuť slalom pomedzi ne. Upozorňujeme, že tam, kde budú autá odstavené na miestnej komunikácii, nebudeme vykonávať zimnú údržbu ciest. celý text

ostatné | 18. 12. 2019 | Autor:

Výzva pre podnikateľov

Investície do hmotného majetku, ktoré zlepšujú celkovú výkonnosť poľnohospodárskeho podniku celý text

ostatné | 3. 12. 2019 | Autor:
Trenčianske Teplice

Zľava pre obyvateľov obce Drietoma v kúpeloch v Trenčianskych Tepliciach

Od 2.12.2019 do 23.12.2019 v pracovné dni, od 2.1.2020 do 29.2.2020 denne môžete využiť nasledovné zľavy:
50% zľava na všetky termálne bazény
30% zľava na bazén Grand celý text

ostatné | 29. 11. 2019 | Autor:
logo

Drietomské slávnosti 2019

Krátky zostrih z Drietomských slávností 2019, počas ktorého sme oslávili 775. výročie prvej písomnej zmienky o Drietome celý text

ostatné | 6. 11. 2019 | Autor:
komín

Komínové a vykurovacie telesá počas vykurovacej sezóny

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne pripravilo odporúčania na tému komínových a vykurovacích telies v súvislosti so zahájením zimnej vykurovacej sezóny.
celý text

ostatné | 17. 10. 2019 | Autor:
Zelený bod

Separovanie nápojových obalov

Nápojové kartóny, napríklad obaly z mlieka či džúsu, sú kompozitným obalovým materiálom. To znamená, že nie sú vyrobené z jedného materiálu. Najčastejšie sú tvorené zo 75 % papiera, 20 % plastu (polyetylén – PET) a z 5 % hliníkovej fólie. Je ich možné recyklovať dvoma spôsobmi.
celý text

ostatné | 19. 7. 2019 | Autor:
logo

Indikatívny harmonogram výziev MAS

Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka na rok 2019 celý text

ostatné | 23. 5. 2019 | Autor:
Zelený bod

Separácia odpadu - keď obaly hovoria, kam patria

Určite ste sa pri separovaní odpadu ocitli v situácii, že ste si neboli istí, kam odpad patrí. V prílohe je malé školenie separácie, pretože väčšina obalov obsahuje informáciu o tom, či patria do separovaného odpadu alebo nie. celý text

ostatné | 26. 3. 2019 | Autor:
knižnica

Znovuotvorenie obecnej knižnice

Oznamujeme občanom, že obecná knižnica v budove obecného úradu bude znovuotvorená v stredu 20. marca 2019 o 13. hodine. Občania môžu služby knižnice využívať každú stredu v čase od 13. do 17. hodiny.

celý text

ostatné | 18. 3. 2019 | Autor:

Výsledky komunálnych volieb 10.11.2018

Miestna volebná komisia oznamuje výsledky volieb do orgánov samosprávy obce, ktoré sa konali v sobotu 10. novembra 2018. celý text

ostatné | 11. 11. 2018 | Autor:

Zasadnutie členov MAS dňa 23.08.2018

Dňa 23.08.2018 sa uskutočnilo zasadnutie členov MAS, kde sa preberala alokácia nižšie uvedených opatrení. celý text

ostatné | 4. 9. 2018 | Autor:

Aktivity Združenia obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka

Občianske združenie „Združenie obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka“ požiadalo dňa 26.6.2018 o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške 109 146,22€ na Financovanie chodu MAS v rámci Integrovaného regionálneho operačného progra-mu /IROP/. celý text

ostatné | 4. 9. 2018 | Autor:

Likvidácia odpadových vôd

V poslednej dobe sa opäť množia sťažnosti občanov na obyvateľov, ktorí likvidujú odpadovú vodu vypúšťaním do záhrady, na dvor alebo na polia. Znečisťovaním podzemných vôd a pôdy poškodzujú životné prostredie, zápachom znepríjemňujú okolitým susedom podmienky na život, bývanie a podnikanie.
Podľa § 23 ods.2 zákona 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách je vlastník stavby alebo vlastník pozemku povinný pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody, na verejnú kanalizáciu. Občania s tradičnými septikmi tak majú iba 2 možnosti legálnej likvidácie ich obsahu – odvádzanie verejnou kanalizáciou alebo odvoz cisternou. Preto vyzývame občanov na dodržiavanie zákona a príslušného všeobecne záväzného nariadenia obce Drietoma.
celý text

ostatné | 9. 8. 2017 | Autor:

Upozornenie k odberu povrchových vôd

Podľa paragrafu 18 zákona č. 364/2004 o vodách, každý môže na vlastné nebezpečenstvo a bez povolenia alebo súhlasu orgánu štátnej vodnej správy odoberať alebo inak používať povrchové vody na uspokojovanie osobných potrieb domácností, ak sa takýto odber alebo iné používanie vykonáva na mieste, ktoré je na to vhodné a používa jednoduché vodné zariadenie. Podľa zákona jednoduchým vodným zariadením na odbery povrchových vôd je len prenosná nádoba. Upozorňujeme občanov, ktorí čerpajú vodu z Drietomice, že na akýkoľvek iný odber – napríklad cez rôzne potrubia s čerpacím zariadením – je potrebné mať súhlas orgánu štátnej vodnej správy. Odporúčame všetkým obyvateľom, ktorí takéto povolenie nemajú, aby svoje prípojky v čo najkratšom čase odstránili. celý text

ostatné | 25. 7. 2017 | Autor:

Upozornenie pre majiteľov psov

Obec Drietoma upozorňuje všetkých majiteľov, ktorí chodia venčiť svojich psov na verejné priestranstvá, že Všeobecne záväzné nariadenie obce Drietoma č.1/2018 o niektorých podmienkach držania psov zakazuje vstup so psom na vybrané verejné miesta, a to na miestne cintoríny, do kostolov, na obecný úrad a do areálu obecného úradu, do budovy a areálu základnej školy s materskou školou, na detské ihriská, do parku, na športové areály, do obchodov, na poštový úrad, do zdravotníckych zariadení a do kultúrnych a spoločenských miestností. Hromadia sa sťažnosti na nedodržiavanie tohto zákazu, najmä na častý vstup do areálu školy, kde psi znečisťujú priestory určené na pohyb a hry detí. Žiadame vás, aby ste rešpektovali toto ustanovenie a svojich psov do školského areálu nevodili. Ak sa budú priestupky opakovať, využijeme ustanovenie spomínaného nariadenia a majiteľov psov budeme pokutovať.
celý text

ostatné | 3. 5. 2017 | Autor:

Vážení občania, obyvatelia obce Drietoma!

Od roku 2015 máme riadne skolaudovanú tak dlho očakávanú kanalizačnú sieť v obci Drietoma. celý text

ostatné | 16. 12. 2016 | Autor:
#

Združenie Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a mikroregiónu Bošáčka

Občianske združenie „Združenie obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka“ sa úspešne zapojilo do Výzvy č. 4/PRV/2015, Opatrenia19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatrenia 19.1 Prípravná podpora so Žiadosťou o nenávratný finančný príspevok s názvom „Združenie Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka – príprava stratégie CLLD“. Na základe tejto žiadosti bol občianskemu združeniu schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 12 000,00 Eur financovaný z EPFRV a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. celý text

ostatné | 24. 11. 2016 | Autor:
skola

Čo nové v škole? Rekonštruovali sme

Keď sa človek prechádza po budove miestnej školy, v mysli sa mu vynárajú mnohé príbehy z čias, ktoré tam ako žiak prežil, najmä keď príde na miesto, ktoré sa nezmenilo a vyzerá rovnako, ako v minulosti. Našťastie, budova školy sa postupne renovuje a modernizuje a tak mnohé priestory človek časom nespoznáva. Ešte donedávna k priestorom, ktoré niesli punc histórie, patrili sociálne zariadenia. celý text

ostatné | 4. 5. 2016 | Autor: