Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

vodovod

Jozef Janiš - EKO-STAVSOL: Odpis vodomerov od 9.7.2020 do 11.7.2020

Prevádzkovateľ obecného vodovodu Jozef Janiš – EKO–STAVSOL Drietoma oznamuje občanom, že tento týždeň od štvrtka 9.júla 2020 do soboty 11. júla 2020 budú poverení zamestnanci firmy odpisovať stavy vodomerov. V prípade neprítomnosti môžu občania telefonicky nahlásiť stav vodomeru alebo poslať stav vodomeru mailom, kde uvedú číslo vodomeru, stav vodomeru, číslo rodinného domu a priezvisko.
Telefónne čísla: 032 6499 119, 032 6499 527.
Mail: ekostavsol.ekonom@mail.t-com.sk, ekostavsol@stonline.sk

celý text

ostatné | 8. 7. 2020 | Autor:
logo

Prerušenie distribúcie elektriny 13.7.2020, 15.7.2020, 17.7.2020, 20.7.2020, 21.7.2020

Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom, že bude z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy prerušená distribúcia elektriny v našej obci nasledovne:
celý text

ostatné | 7. 7. 2020 | Autor:
logo

Výstava p.Milady Ždrnje 6.7.2020 - 3.8.2020

Miestna umelkyňa pani Milada Ždrnja pozýva občanov na svoju výstavu, ktorú pod názvom „Kráčaj, chcem sa ťa dotknúť“ môžete vidieť od 6.7.2020 do 3.8.2020 vo výstavných priestoroch Mestskej veže v Trenčíne. celý text

ostatné | 6. 7. 2020 | Autor:
logo

Rekonštrukcia miestnej komunikácie - obmedzenia od pondelka 6.7.2020

Od pondelka 6. júla 2020 začne ďalšia etapa rekonštrukcie miestnych komunikácií v miestnej časti Rádek. Nakoľko budú prebiehať stavebné práce na rôznych úsekoch, prosíme občanov, aby pri presune od zdravotného strediska po katolícky farský úrad – teda cez Rádek a Kraľovany využívali automobily čo najmenej. Upozorňujeme, že bude obmedzené parkovanie na parkovisku pod kostolom. Žiadame, aby obyvatelia Rádku a Kraľovian parkovali autá len na svojich súkromných pozemkoch vo dvoroch. Pre potrebu neustáleho voľného vstupu do areálu cintorína žiadame občanov, aby neparkovali pred hlavnou bránou cintorína. Za porozumenie ďakujeme. celý text

ostatné | 3. 7. 2020 | Autor:
logo

Dovolenka referentky pre evidenciu obyvateľstva 6.7.2020 - 17.7.2020

Obecný úrad oznamuje občanom, že referentka pre evidenciu obyvateľstva čerpá dovolenku od 6.7.2020 do 17.7.2020. celý text

ostatné | 1. 7. 2020 | Autor:
doktorka

Dovolenka detskej lekárky od 6.7.2020 do 17.7.2020

Detská lekárka MUDr. Viera Stloukalová oznamuje rodičom detí, že z dôvodu čerpania dovolenky nebude ordinovať v našej obci od 6.7.2020 do 17.7.2020. Zastupovať ju bude MUDr. Běla Berecová v Melčiciach – Lieskovom, tel.číslo 032/6490 424. celý text

ostatné | 30. 6. 2020 | Autor:
logo

Ukončenie činnosti a zrušenie Lekárne Jantár k 1.7.2020

PharmDr. Božena Janišová oznamuje občanom, že z dôvodu ukončenia podnikateľskej činnosti bude k 1.7.2020 lekáreň Jantár zrušená. Služby lekárne môžete využiť do 26.6.2020, v pondelok 29.6.2020 a v utorok 30.6.2020 bude lekáreň zatvorená z dôvodu inventúry. Veríme, že adekvátnu náhradu občanom obce poskytne nový nájomca lekárne, ktorý sa bude snažiť otvoriť prevádzku v čo najskoršom termíne. Pani Janišová ďakuje všetkým obyvateľom obce za 26 rokov, ktoré medzi nami prežila ako naša lekárnička. Vedenie obce Drietoma jej ďakuje za starostlivosť o našich občanov a želá do budúcnosti všetko najlepšie. celý text

ostatné | 22. 6. 2020 | Autor:
vírus

Koronavírus na Slovensku

Sumarizácia situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2. celý text

ostatné | 29. 5. 2020 | Autor:
logo

Ochrana úrody pred požiarmi

V letnom období sa v najväčšej miere zhodnocuje práca pestovateľov poľnohospodárskych plodín a rozhoduje sa o úspešnosti vynaloženej práce.
Jedným z faktorov, ktorý nepriaznivo ovplyvňuje výsledky práce poľnohospodárov, je aj vznik požiarov, či už pri dozrievaní úrody, zbere úrody a pozberových prácach, alebo aj pri uskladňovaní úrody. Najčastejšími príčinami týchto požiarov je spaľovanie slamy na riadkoch a plošné vypaľovanie strnísk, resp. suchých porastov. celý text

ostatné | 20. 5. 2020 | Autor:
logo

Studňa sa tajne s dažďom zhovára

XXVIII. ročník literárnej súťaže Jozefa Braneckého pre stredoškolákov a dospelých celý text

ostatné | 15. 4. 2020 | Autor:

Varovanie Ministerstva vnútra SR pred podvodmi na senioroch

Z dôvodu predchádzania trestnej činnosti v súčasnej krízovej situácii sa odbor prevencie kriminality kancelárie Ministra vnútra SR rozhodol pripraviť leták obsahujúci krátke rady a odporúčania. celý text

ostatné | 6. 4. 2020 | Autor:

Čo robí Európska únia v boji proti koronavírusu?

Prečítajte si najnovšie informácie o opatreniach prijatých na európskej úrovni v súvislosti s koronavírusom (COVID-19). celý text

ostatné | 24. 3. 2020 | Autor:
rúško

ENVI - PAK: KAM PATRIA POUŽITÉ RÚŠKA A RUKAVICE?

Použité jednorazové rúška a rukavice nepatria do triedeného zberu. celý text

ostatné | 24. 3. 2020 | Autor:
logo

Pomoc starším a chorým susedom, prípadne aj susedom v karanténe

Prosíme starších občanov, občanov s oslabenou imunitou, chorých občanov alebo občanov v karanténe, aby zvážili každý svoj pohyb na verejnosti. Zároveň prosíme ostatných, aby boli vnímaví k potrebám svojich susedov a v prípade potreby podali pomocnú ruku a pomohli svojim susedom (napríklad s nákupmi). V prípade potreby pomoci môžu naši obyvatelia volať aj starostovi obce na telefónne číslo 0907 062 852. celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor:

Koronavírus: Ako požiadať o ošetrovné (OČR) a nemocenské

Pokyny pre rodičov, ktorí z dôvodu zatvorenej školy ostali doma s deťmi a pre občanov, ktorí z dôvodu návratu zo zahraničia musia byť 14 dní v domácej karanténe
celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor:

WIFI PRE TEBA

Oznámenie o realizácii projektu
celý text

ostatné | 24. 2. 2020 | Autor:
logo

Drietomské slávnosti 2019

Krátky zostrih z Drietomských slávností 2019, počas ktorého sme oslávili 775. výročie prvej písomnej zmienky o Drietome celý text

ostatné | 6. 11. 2019 | Autor:

Modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ v Drietome

Zámerom obce Drietoma je zlepšenie technického vybavenia dvoch jazykových učební a obstaranie dvoch IKT učební, pričom budú nevyhnutné stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební na základnej škole v Drietome. celý text

ostatné | 4. 11. 2019 | Autor:
komín

Komínové a vykurovacie telesá počas vykurovacej sezóny

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne pripravilo odporúčania na tému komínových a vykurovacích telies v súvislosti so zahájením zimnej vykurovacej sezóny.
celý text

ostatné | 17. 10. 2019 | Autor:
Zelený bod

Separovanie nápojových obalov

Nápojové kartóny, napríklad obaly z mlieka či džúsu, sú kompozitným obalovým materiálom. To znamená, že nie sú vyrobené z jedného materiálu. Najčastejšie sú tvorené zo 75 % papiera, 20 % plastu (polyetylén – PET) a z 5 % hliníkovej fólie. Je ich možné recyklovať dvoma spôsobmi.
celý text

ostatné | 19. 7. 2019 | Autor:
logo

Indikatívny harmonogram výziev MAS

Združenie obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka na rok 2019 celý text

ostatné | 23. 5. 2019 | Autor:
Zelený bod

Separácia odpadu - keď obaly hovoria, kam patria

Určite ste sa pri separovaní odpadu ocitli v situácii, že ste si neboli istí, kam odpad patrí. V prílohe je malé školenie separácie, pretože väčšina obalov obsahuje informáciu o tom, či patria do separovaného odpadu alebo nie. celý text

ostatné | 26. 3. 2019 | Autor:
knižnica

Znovuotvorenie obecnej knižnice

Oznamujeme občanom, že obecná knižnica v budove obecného úradu bude znovuotvorená v stredu 20. marca 2019 o 13. hodine. Občania môžu služby knižnice využívať každú stredu v čase od 13. do 17. hodiny.

celý text

ostatné | 18. 3. 2019 | Autor:

Výsledky komunálnych volieb 10.11.2018

Miestna volebná komisia oznamuje výsledky volieb do orgánov samosprávy obce, ktoré sa konali v sobotu 10. novembra 2018. celý text

ostatné | 11. 11. 2018 | Autor:

Zasadnutie členov MAS dňa 23.08.2018

Dňa 23.08.2018 sa uskutočnilo zasadnutie členov MAS, kde sa preberala alokácia nižšie uvedených opatrení. celý text

ostatné | 4. 9. 2018 | Autor:

Aktivity Združenia obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka

Občianske združenie „Združenie obcí Bielokarpatsko – trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka“ požiadalo dňa 26.6.2018 o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške 109 146,22€ na Financovanie chodu MAS v rámci Integrovaného regionálneho operačného progra-mu /IROP/. celý text

ostatné | 4. 9. 2018 | Autor:

Likvidácia odpadových vôd

V poslednej dobe sa opäť množia sťažnosti občanov na obyvateľov, ktorí likvidujú odpadovú vodu vypúšťaním do záhrady, na dvor alebo na polia. Znečisťovaním podzemných vôd a pôdy poškodzujú životné prostredie, zápachom znepríjemňujú okolitým susedom podmienky na život, bývanie a podnikanie.
Podľa § 23 ods.2 zákona 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách je vlastník stavby alebo vlastník pozemku povinný pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody, na verejnú kanalizáciu. Občania s tradičnými septikmi tak majú iba 2 možnosti legálnej likvidácie ich obsahu – odvádzanie verejnou kanalizáciou alebo odvoz cisternou. Preto vyzývame občanov na dodržiavanie zákona a príslušného všeobecne záväzného nariadenia obce Drietoma.
celý text

ostatné | 9. 8. 2017 | Autor:

Upozornenie k odberu povrchových vôd

Podľa paragrafu 18 zákona č. 364/2004 o vodách, každý môže na vlastné nebezpečenstvo a bez povolenia alebo súhlasu orgánu štátnej vodnej správy odoberať alebo inak používať povrchové vody na uspokojovanie osobných potrieb domácností, ak sa takýto odber alebo iné používanie vykonáva na mieste, ktoré je na to vhodné a používa jednoduché vodné zariadenie. Podľa zákona jednoduchým vodným zariadením na odbery povrchových vôd je len prenosná nádoba. Upozorňujeme občanov, ktorí čerpajú vodu z Drietomice, že na akýkoľvek iný odber – napríklad cez rôzne potrubia s čerpacím zariadením – je potrebné mať súhlas orgánu štátnej vodnej správy. Odporúčame všetkým obyvateľom, ktorí takéto povolenie nemajú, aby svoje prípojky v čo najkratšom čase odstránili. celý text

ostatné | 25. 7. 2017 | Autor:

Upozornenie pre majiteľov psov

Obec Drietoma upozorňuje všetkých majiteľov, ktorí chodia venčiť svojich psov na verejné priestranstvá, že Všeobecne záväzné nariadenie obce Drietoma č.1/2018 o niektorých podmienkach držania psov zakazuje vstup so psom na vybrané verejné miesta, a to na miestne cintoríny, do kostolov, na obecný úrad a do areálu obecného úradu, do budovy a areálu základnej školy s materskou školou, na detské ihriská, do parku, na športové areály, do obchodov, na poštový úrad, do zdravotníckych zariadení a do kultúrnych a spoločenských miestností. Hromadia sa sťažnosti na nedodržiavanie tohto zákazu, najmä na častý vstup do areálu školy, kde psi znečisťujú priestory určené na pohyb a hry detí. Žiadame vás, aby ste rešpektovali toto ustanovenie a svojich psov do školského areálu nevodili. Ak sa budú priestupky opakovať, využijeme ustanovenie spomínaného nariadenia a majiteľov psov budeme pokutovať.
celý text

ostatné | 3. 5. 2017 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 2
posledná