Obsah

Asistované sčítanie obyvateľov od 3.5.2021 do 13.6.2021

Typ: ostatné
logoDosčítavanie obyvateľov prostredníctvom asistovaného sčítania sa na základe rozhodnutia predsedu Štatistického úradu SR uskutoční od 3.5.2021 do 13.6.2021, bude trvať 6 týždňov. V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie môže byť asistované sčítanie prerušené.

Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby. Ide najmä o starších obyvateľov, digitálne vylúčené osoby, osoby so zdravotným postihnutím, a obyvateľov v sociálnych zariadeniach.

 

Asistované sčítanie bude realizované 2 spôsobmi:

1. V kontaktnom mieste, kde sa obyvateľ sčíta sám alebo s pomocou stacionárneho asistenta.

Kontaktné miesto:  Obecný úrad Drietoma, Drietoma č. 29, 913 03 Drietoma.

Prevádzkové hodiny kontaktného miesta:

Pondelok:       9.00-11.00             

Utorok:           9.00-11.00                   

Streda:           9.00-11.00  -  14.00-16.00                

Štvrtok:          9.00-11.00                           

Piatok:            9.00-11.00 

2. Obyvateľ požiada o službu mobilného asistenta. Mobilný asistent navštívi obyvateľa doma vo vopred dohodnutom čase  a pomôže mu sčítať sa pomocou tabletu.

Obyvateľ môže požiadať o mobilného asistenta telefonicky obec na tel.č. 0918 324 905, 032/6499 224 alebo call centrum Štatistického úradu SR  02/2092 4919 a 02/2211 9999.

Pri telefonickom nahlasovaní požiadavky uvediete meno a priezvisko, adresu a telefónne číslo, aby si mobilný asistent mohol s Vami dohodnúť termín a čas návštevy.

Upozorňujeme, že asistované sčítanie neprebieha formou telefonického rozhovoru, mobilný asistent Vás sčíta pri osobnej návšteve.

 

Rozhodujúcim okamihom sčítania, na ktorý sa vzťahujú všetky údaje, ktoré obyvateľ vyplní, alebo poskytne je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.  

Povinnou osobou, čiže osobou, ktorá vypĺňa pre sčítanie obyvateľov sčítací formulár, je obyvateľ, o ktorom sa údaje zisťujú, zákonný zástupca obyvateľa a zriaďovateľ alebo zakladateľ zariadenia, ak takej osoby niet, štatutárny orgán zariadenia. Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. 

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.

 

 

 

 

 

 


Prílohy

Vytvorené: 30. 9. 2020
Posledná aktualizácia: 17. 5. 2021 12:58
Autor: