Obsah

Evidencia chovu ošípaných - registrácia zdarma a bez sankcií do 23.10.2020

Typ: ostatné
logoRegionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín v súvislosti s nepriaznivou situáciou s africkým morom ošípaných upozorňuje občanov – chovateľov na povinnosť registrácie chovu ošípaných.

Všetky chovy ošípaných, aj tie, ktoré chovajú len jeden kus ošípanej pre vlastnú spotrebu, musia byť registrované v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat Žilina. Chovatelia môžu využiť tzv. prasaciu amnestiu, na základe ktorej môžu do 23. októbra 2020 bezplatne a bez hrozby sankcie zaregistrovať chov.

Ďalej upozorňuje chovateľov na dodržiavanie biologickej ochrany chovov: do chovov nevpúšťať žiadne cudzie neoprávnené osoby, ošípané musia byť držané tak, aby nenastal priamy ani nepriamy kontakt s ošípanými z iných chovov alebo ošípanými z priestoru mimo chovov ani s diviačou zverou, zákaz skrmovania kuchynského odpadu, skladovať krmivo pre ošípané mimo dosahu diviakov, domáce zabíjačky hlásiť na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Trenčín najmenej 1 pracovný deň pred jej vykonaním, neodkladne hlásiť podozrenie alebo výskyt choroby veterinárnemu lekárovi.

Za nesplnenie vyššie uvedených povinností hrozí chovateľovi sankcia vo výške od 100 do 800 eur.  


Prílohy

Vytvorené: 13. 10. 2020
Posledná aktualizácia: 13. 10. 2020 14:40
Autor: