Obsah

Komínové a vykurovacie telesá počas vykurovacej sezóny

Typ: ostatné
komínKrajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne pripravilo odporúčania na tému komínových a vykurovacích telies v súvislosti so zahájením zimnej vykurovacej sezóny.

Prvá zásada: nikdy nie je neskoro vyčistiť komín! Komínmi zabezpečujeme odvádzanie spalín z vykurovacích zariadení do ovzdušia.

 

Niekoľko rád požiadnej prevencie pre používanie vykurovacích telies:  

• neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé materiály a neponechávajte ich dlhodobo bez dozoru,
• nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny, najmä benzín, petrolej či denaturovaný lieh,
• inštaláciu vykurovacích telies zverte vždy odborníkom pri plnom rešpektovaní pokynov výrobcu,
• dbajte na to, aby vykurovacie telesá boli umiestnené na nehorľavej podložke
• popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných nádob,
• dbajte na to, aby neboli nechané v prevádzke a bez dozoru také spotrebiče, ktorých technické parametre a vyhotovenie vyžadujú trvalý dozor


Príloha

Vytvorené: 17. 10. 2019
Posledná aktualizácia: 17. 10. 2019 09:35
Autor: