Obsah

Koronavírus na Slovensku

Typ: ostatné
vírus Sumarizácia situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2.

Koronavírus COVID spôsobuje horúčku, kašeľ, dýchavičnosť, bolesti svalov a únavu. Prenáša sa kvapôčkovou infekciou pri kašľaní, kýchaní či rozprávaní.

Nákaze sa môžete vyhnúť dodržiavaním nasledovných opatrení:

- často si umývajte ruky mydlom,

- zakrývajte si ústa a nos pri kašľaní a kýchaní,

- dodržiavajte aspoň metrovú vzdialenosť od ľudí, ktorí kašľú a kýchajú

 

 

OPATRENIE OD 10.3.2020

Zákaz organizovať' a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

 

 

MIMORIADNA SITUÁCIA OD 12.3.2020

Vláda SR vyhlásila v súvislosti s rizikom šírenia koronavírusu na celom území našej krajiny mimoriadnu situáciu, ktorá platí od 12.3.2020 od 6:00.

Cieľom vyhlásenia mimoriadnej situácie je utvoriť podmienky na prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti ohrozenia verejného zdravia. Mimoriadna situácia bola vyhlásená na území Slovenskej republiky v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2.

 

 

 

OPATRENIA PLATNÉ OD 13.3.2020

 

Karanténa

Povinná 14-dňová karanténa pre všetkých ľudí, ktorí sa vrátia zo zahraničia (akýkoľvek štát) – nedodržanie sa trestá pokutou do výška 1 659 eur.

 

Osoba, ktorej bola nariadená domáca izolácia, alebo izolácia v zdravotníckom zariadení je povinná počas celej doby karantény (14 dní):
a) sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva (príloha č. 1) a podrobiť sa odberu biologického materiálu,
b) zostať v domácej izolácii alebo v izolácii v zdravotníckom zariadení (podľa rozhodnutia hlavného hygienika SR alebo regionálneho hygienika),
c) zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev kultúrnych, spoločenských, športových alebo iných hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie),
d) zdržať sa cestovania,
e) zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem,
f) zdržať sa pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie,
g) zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať v mieste izolácie vnímavé osoby.

 

Doprava

Železničná doprava - medzinárodné vlaky nebudú od 13. 3.2020 od 7:00 hod premávať. Vnútroštátna osobná železničná doprava bude od soboty 14. marca 2020 premávať každý deň podľa grafikonu zodpovedajúcemu sobote. ZSSK pokračuje vpravidelnej dezinfekcii vozňov. Rovnako ŽSR dezinfikuje priestory staníc.

Autobusová doprava - rovnako aj medzinárodné autobusové spoje nesmú premávať zo Slovenska, ani smerom na Slovensko od 13.3.2020 od 7:00 hod

Kamiónová preprava tovaru - nákladná preprava je povolená ako na vnútroštátnych, tak aj medzinárodných trasách s cieľom zabezpečiť zásobovanie. Vodiči kamiónov musia byť vybavení ochrannými pomôckami.

Lodná doprava - osobné výletné lode nesmú na Slovensku od 13.3.2020 od 7:00 hod pristavovať. Preplávať územím bez zastavenia môžu.

Letecká doprava - všetky medzinárodné osobné lety zo Slovenska aj na Slovensko budú zastavené po schválení Vládou SR.

 

Pošta - Slovenská pošta funguje v obmedzenom režime, podľa potreby upravuje otváracie hodiny. Pobočky podliehajú pravidelnej dezinfekcii.

 

Školy - od pondelka 16. marca 2020 zatvorenie všetkých predškolských a školských zariadení, centrá voľného času či iné organizované voľnočasové aktivity pre deti

- posun maturít o 2 týždne

- odporúčaný posun prijímacích skúšok na vysoké školy

 

Hranice - veľké hraničné priechody zatiaľ zostanú otvorené, ale zavádzajú sa na nich kontroly s tým, že na územie SR budú mať povolený vstup len osoby, ktoré sa preukážu oficiálnou formou pobytu – trvalým, prechodným, atď. a platným cestovným dokladom. Malé hraničné priechody sa zatvoria.

 

Voľnočasové aktivity - od 13. marca - zatvorenie lyžiarskych stredísk, wellness centier, zábavných parkov, aquaparkov, barov, diskoték, fitness centier, kúpeľov

- zatvorenie kultúrnych zariadení – divadlá, kiná, múzeá - pokuta pre právnickú osobu, ktorá neuposlúchne je viac ako 10 000 eur

- zákaz návštev v domovoch sociálnych služieb, domovoch dôchodcov, detských domovoch, zákaz návštev v nemocniciach

 

Služby pre občanov - obmedzenie otváracích hodín na klientskych centrách, či okresných úradoch na tri hodiny denne

- obmedzenie fungovanie sociálnej poisťovne – agendu vybavujte emailom alebo telefonicky

- špeciálna OČR – nakoľko deti sú doma zo zákona – nahlasuje sa telefonicky – netreba nikam chodiť osobne

 

OPATRENIA PLATNÉ  OD PONDELKA 16.3.2020 so zmenou a doplnením

 

Maloobchodné prevádzky - uzatvorenie maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby na obdobie 14 dní 

Zákaz sa netýka nasledovných predajní a prevádzok:

 • predajne potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajne potravín na osobitné lekárske účely
 • lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok,
 • drogérie,
 • čerpacie stanice pohonných hmôt a palív,
 • predajne novín a tlačovín,
 • predajne krmív a ďalších potrieb pre zvieratá vrátane veterinárnych ambulancií,
 • prevádzky telekomunikačných operátorov,
 • prevádzky verejného stravovania a stánky s rýchlym občerstvením,
 • pošta, banky, poisťovne,
 • internetové obchody (eshopov) a donáškové služby;
 • pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória,
 • autoservisy, pneuservisy a odťahové služby,
 • taxi služby len na prepravu vecí a tovaru,
 • práčovne a čistiarne odevov.

Prevádzkovateľ obchodného domu nesmie v období 14 dní zatvoriť prevádzky, na ktoré sa nevzťahuje zákaz, pretože zabezpečujú pre obyvateľov základné životné potreby. 

 

Prevádzky verejného stravovania - zákaz chodiť do prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením.

Zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb. Ide napríklad o prevádzky rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky

 

Izolácia skupín osôb vracajúcich sa z postihnutých oblastí zo zahraničia - všetky osoby, ktoré sa od pondelka 16.3.2020 od 6:00 hod skupinovo vracajú z postihnutých oblastí zo zahraničia, musia ísť do izolácie v zariadeniach určených ministerstvom vnútra na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnosticky COVID-19 a následne po zistení negatívneho výsledku sa takýmto osobám nariaďuje domáca izolácia v celkovej dobe spoločne 14 dní.

 

Núdzový stav pre štátne nemocnice

Vláda vyhlásila pre štátne nemocnice na Slovensku núdzový stav. Premiér zdôraznil, že vyhlásenie núdzového stavu neznamená žiadny problém v slovenskom zdravotníctve. Núdzový stav má umožniť presuny personálu a techniky, zdravotníci zároveň nebudú môcť odmietnuť prísť do práce. V Bratislavskom kraji sa to týka týchto zdravotníckych zariadení:

 • Univerzitná nemocnica Bratislava
 • Národný ústav detských chorôb Bratislava
 • Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Bratislava
 • Národný onkologický ústav Bratislava
 • Nemocnica sv. Michala, a. s., Bratislava

Vláda žiada nemocnice, aj súkromné, aby prestali poskytovať plánované operácie a aby svoje kapacity držali na potreby starostlivosti o ľudí nakazených novým koronavírusom. 

 

 

OPATRENIE PLATNÉ OD 19.3.2020

Núdzový stav pre celý sektor zdravotníctva 

Na základe ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu sa platnosť núdzového stavu týka všetkých držiteľov povolenia na prevádzkovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti, ambulancií záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby. Rozsah je rozšírený aj na Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a jeho regionálne úrady, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a subjekty, ktoré s týmto úradom majú uzatvorenú zmluvu o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel, takisto núdzový stav platí aj pre pohrebné služby.

Pracovníci spomínaných úradov a inštitúcií zároveň nebudú môcť odmietnuť prísť do práce, respektíve vyhlásiť štrajk.

 

OPATRENIA PLATNÉ OD 24.3.2020

 

 • ZAVEDENIE POVINNOSTI PRE KAŽDÉHO NOSIŤ RÚŠKO všade mimo bydliska (spôsob kontroly/udelenia sankcie nezodpovedným sa ešte spresní)
 • Uzavretie prevádzok (ktoré môžu byť dnes denne otvorené) v nedeľu za účelom sanitárneho dňa a oddychu pracovníkov obchodov
 • Dočasné zrušenie bezplatnej železničnej dopravy pre študentov
 • RTVS bude každý deň o 18.00 hod. vysielať bohoslužby a taktiež bude mať povinnosť vysielať vyučovacie sloty pre deti
 • Zavedenie bezplatných a cielených SMS správ pre vybrané skupiny ohrozených obyvateľov
 • Predĺženie platnosti zákazu organizovania spoločenských, hromadných a kultúrnych zhromaždení do odvolania
 • Posunutie povinných zdravotníckych a preventívnych prehliadok
 • Nebudú plynúť zákonné lehoty naprieč všetkými ministerstvami
 • Platí núdzový stav pre zariadenia sociálnych služieb, aj zákaz návštev v domovoch dôchodcov
 • Ukončenie činnosti denných stacionárov
 • Využívanie lokalizačných dát poskytovateľov mobilných telekomunikačných služieb v záujme verejného zdravia
 • Zavedenie prítomnosti policajtov a príslušníkov armády pri problematických nemocniciach, kde občania nerešpektujú pravidlá
 • Pred každou nemocnicou, kde sa robia odbery, budú odberné miesta formou drive thru (prejazd autom – testovaná osoba nebude musieť opustiť vozidlo)
 • Platí odporúčanie pri každom rade ľudí na verejnosti, aby mali od seba odstup 2 metre
 • Od 30.03.2020 sa bude pri vstupe do nemocníc, fabrík a všetkých otvorených prevádzkach merať teplota z čela
 • Vyberú sa tri nemocnice na západe, strede a výhode SR len pre pacientov s COVID-19, pričom v prípade ostatných nemocníc budú pre nich vyčlenené samostatné budovy
 • Zákaz vyvážania dôležitých liekov do zahraničia
 • Obce a mestá zriadia telefónne linky na donášku jedla a inej pomoci pre ľudí, ktorí nemôžu chodiť von.
 • Platí výnimka pre poskytovanie služieb notárov a advokátov, nebudú plynúť zákonné lehoty, a to od 12.03.2020 do 30.04.2020. Napr. na prípravu závete alebo obhajoby
 • Do 30.04.2020 nebudú realizované žiadne exekúcie ani dražby
 • Ministerstvo zdravotníctva vyrokuje so zdravotnými poisťovňami, aby ambulanciám aj počas zníženého počtu pacientov dávali 75 percent platieb z priemeru, ktorý zvyčajne dostávajú.
 • Do hmotných rezerv sa zabezpečia dezinfekčné prostriedky
 • Vláda spúšťa všetky kanály na informovanie obyvateľstva a potrebných opatreniach a takisto aj reklamnú kampaň na ich propagáciu.
 • Ministerstvo obrany identifikuje vojakov, ktorí sa môžu zaškoliť na sanitárov, ak by to bolo nevyhnutné

 

OPATRENIA NA ÚSEKU ŠKOLSTVA 

Vyučovanie na školách bude prerušené až do odvolania. 

Písomné maturity sa v tomto školskom roku neuskutočnia. Interná časť maturitnej skúšky, teda „ústne maturity“, by sa mala konať do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Ak by opatrenie, ktoré sa týka prerušenej výučby do odvolania, nebolo zrušené, sú pripravené opatrenia, aby do 30. júna maturanti zmaturovali.

Ruší aj Testovanie 9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií.

Prihlášky na stredné školy bude možné podať do 15. mája a potvrdenie lekára nebude možné, aby sme neurobili nával študentov smerom k ambulanciám. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.

Posunuté sú termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí. 

Zápis do materskej školy ministerstvo posunulo na máj. Rodičia môžu svoje deti zapísať od 30. apríla do 31. mája. Pri žiadosti tiež nemusia uviesť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.

Školský rok by sa mal reálne ukončiť tak, ako je naplánované, teda do 30. júna. Učivo, ktoré sa nepreberie, sa bude posúvať do ďalšieho ročníka. V prípade vysokoškolákov chce minister školstva apelovať na Slovenskú rektorskú konferenciu, aby akceptovala tento stav.

 

OPATRENIE PLATNÉ OD 28.MARCA 2020

Rozšírenie núdzového stavu na uloženie pracovnej povinnosti na zebezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti v pobytových zariadeniach sociálnych služieb, v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a rozšírenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom. 

 

 

OPATRENIA PLATNÉ OD 30.3.2020

 

S účinnosťou od 30. marca 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:
1. predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely,
2. predajní drogérie,
3. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok a očných optík,
4. predajní novín a tlačovín,
5. predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,
6. prevádzok telekomunikačných operátorov,
7. prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,
8. prevádzok poštových, bankových, poisťovacích služieb a leasingových služieb,
9. prevádzok internetových obchodov (eshop) s možnosťou vyzdvihnutia tovaru v prevádzke a donáškových služieb,
10. práčovní a čistiarní odevov,
11. čerpacích staníc pohonných hmôt a palív,
12. pohrebných služieb, služieb pohrebiska a krematória,
13. autoservisov, pneuservisov a odťahových služieb,
14. služieb slovenskej technickej kontroly a emisnej kontroly,
15. servisov výpočtovej a telekomunikačnej techniky,
16. taxi služieb vykonávajúcich prepravu vecí a tovaru,
17. advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov,
18. prevádzok kľúčových služieb,
19. zberných dvorov,
20. predajní metrového textilu a galantérie,
21. predajní a servisov bicyklov,
22. prevádzok záhradníctva a záhradnej techniky, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2,
23. prevádzok stavebnín, inštalačného a elektroinštalačného materiálu, železiarstva, farieb lakov, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2.

 

S účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby nariaďuje pre nakupujúcich (klientov) a zamestnancov dodržiavanie nasledovných hygienických opatrení:
- vstup a pobyt v prevádzke umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.),
- pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
- v radách nakupujúcich zabezpečiť odstup minimálne 2 metre,
- počet nakupujúcich v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden nakupujúci na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky,
- na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu.

 

S účinnosťou od 30. marca 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom prevádzok nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až sobota v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov. 

 

UVOĽŇOVANIE OPATRENÍ  

Ústredný krízový štáb schválil 4 fázy uvoľňovania opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19, ktoré navrhlo konzílium odborníkov.

 

1. fáza od 22.apríla 2020

Od dnešného dňa môžu pri dodržaní stanovených podmienok fungovať obchody a prevádzky služieb s rozlohou do 300 m2, verejné stravovanie s výdajom cez okienko, vonkajšie športoviská pre bezkontaktný šport bez šatní a sociálnych zariadení, dlhodobé ubytovanie bez stravy, vonkajšie trhoviská a predajne automobilov vrátane autobazárov.

Obchody nemôžu rozdeliť prevádzku na viac častí a splniť tak limit 300 m2. V obchodoch s odevmi zákazníci nemôžu využívať kabínky na skúšanie oblečenia.

Trhoviská budú musieť zabezpečiť jeden vstup a jeden výstup a predajné miesta nesmú byť bližšie ako dva metre.

V nákupných centrách budú naďalej fungovať iba určité typy prevádzok.

Vo všetkých otvorených obchodoch a prevádzkach budú platiť prísne hygienické normy - povinné prekrytie horných dýchacích ciest, dezinfekcia rúk, pravidelné čistenie a vetranie priestorov, dodržiavanie dvojmetrových rozostupov či obmedzenie jeden zákazník na 25 m2 predajnej plochy.

S účinnosťou od 22. apríla 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov. Osoby nad 65 rokov môžu nakupovať aj v inom čase. 

 

 

2. a 3. fáza od 6. mája 2020

Otvorené prevádzky a služby:

verejné stravovanie – vonkajšie terasy, 

kaderníctva, holičstvá, pedikúry a manikúry, kozmetika a soláriá, 

rehabilitačné služby (suché procedúry),

múzeá, galérie, knižnice a výstavné siene,

vonkajšie turistické atrakcie (hrady, zámky, ZOO a iné),

taxi služby,  

bohoslužby,   

svadby,

obchody a služby v malých nákupných centrách s počtom maloobchodných prevádzok menším ako 35

Prevádzky, obchody a služby - pravidlá: 

 • vstup a pobyt do prevádzky len s prekrytím horných dýchacích ciest (napríklad rúško, šál, šatka, atď.), táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný pre konzumáciu nápojov a pokrmov v prevádzkach verejného stravovania,  
 • dezinfekcia rúk alebo poskytnutie jednorazových rukavíc pri vstupe do prevádzky,  
 • minimálne 2m odstupy medzi osobami v prevádzke,  
 • vstup max. 1 zákazník na 25m2 z rozlohy prevádzky, táto povinnosť sa nevzťahuje na deti,      
 • viditeľné umiestnenie oznamu o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu na všetky vstupy do prevádzky,  
 • vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky,  
 • vykonávať dezinfekciu dotykových plôch ako napr. kľučiek, nákupných vozíkov či košíkov atď., na dezinfekciu použiť prostriedky účinné proti vírusom,   
 • každý deň umývať podlahy prevádzky na vlhko,  
 • každú nedeľu až do odvolania mať zavreté a vykonať dezinfekciu priestorov (tzv. sanitárny deň) – okrem prevádzok, ktoré môžu byť otvorené v nedeľu.

Obchody s textilom

 • skúšanie odevov je možné po predchádzajúcej dezinfekcii rúk. Opätovné skúšanie toho istého odevu v predajni je možné najskôr po 24 hodinách. 

 

Starostlivosť o ľudské telo

Prevádzky kaderníctiev, holičstiev, kozmetiky, manikúry, pedikúry, solárií, masáží (okrem mokrých procedúr – napr. hydromasáže).

 • zamestnanci vykonávajúci starostlivosť o telo zákazníka musia používať ochranný štít tváre (neplatí pre zamestnancov solárií),        
 • medzi jednotlivými zákazníkmi upratať a dezinfikovať pracovné miesto (pracovné stoly, kreslá, umývadlá, vanička na nohy),  
 • použiť dezinfekciu účinnú proti vírusom,          
 • zákazník si môže zložiť rúško na nevyhnutný čas pri úkonoch, ktoré to vyžadujú (ošetrenie tváre, umývanie a strihanie vlasov či brady).

 

Verejné stravovanie (v hoteloch, reštauráciách, penziónoch a iných zariadení a ich vonkajších terás)

 • konzumácia jedál a nápojov je povolená len vonkajší terasách, v prípade ubytovacieho zariadenia aj priamo na izbe hosťa,  
 • stoly na terasách musia byť od seba vzdialené minimálne 2 metre (od okraja stola po okraj),     
 • pri 1 stole max. 2 hostia; rodičia s deťmi môžu sedieť pri 1 stole,
 • verejnosť nemá vstup do prevádzky povolený; jedinou výnimkou je návšteva toaliet,  
 • otváracie hodiny týchto prevádzok sa obmedzujú na čas 6:00-20:00 hod.,   
 • stoly a dotykové plochy (vrátane úchopových častí stoličiek a kresiel) je nevyhnutné dezinfikovať po každom zákazníkovi, 
 • obsluhujúci personál musí používať tvárové rúška a medzi obsluhou jednotlivých stolov vykonávať dezinfekciu rúk,   
 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, aerosólové prístroje (napr. sušiče rúk) sa nesmú používať a musia byť znefunkčnené,  
 • dezinfekcia hygienických zariadení každú hodinu

 

Detské ihriská (vonkajšie)

Znovu je možné otvoriť detské ihriská, ktoré sa nachádzajú v exteriéroch obcí, resp. mestských častí. Hygienické opatrenia, ktoré treba dodržiavať:

 • obmedzený počet súčasne sa hrajúcich detí – závisí od veľkosti ihriska, rodičia by však mali zabezpečiť odstup detí v okruhu 2 metrov,
 • povinnosť nosenia rúšok,
 • rodičia alebo osoby, ktoré deti sprevádzajú musia zabezpečiť, aby sa deti fyzicky minimálne kontaktovali,
 • rodičia alebo osoby sprevádzajúce deti musia mať so sebou prostriedok na dezinfekciu rúk.

Obec (resp. mestská časť) je povinná každý deň pred otvorením priestor upratať, piesok prehrabať, očistiť a vydezinfikovať dotykové plochy herných zostáv a raz za týždeň pieskoviská preliať pitnou vodou, alebo vodou zodpovedajúcou požiadavkám na kvalitu vody na kúpanie.

V prípade, že obec (mestská časť) nedokáže údržbu a hygienické opatrenia zabezpečiť, nie je možné ihriská otvoriť.

 

Vonkajšie športoviská

 • medzi všetkými osobami na športovisku (vrátane aktívnych športovcov) vzdialenosť min. 2 m,  
 • nádoba s dezinfekčným prostriedkom na dezinfekciu rúk,
 • dezinfekcia všetkých použitých tréningových pomôcok po skončení tréningu,  
 • športovci do 18 rokov sú povinní mať a používať výhradne vlastnú nádobu na vodu označenú vlastným menom,  
 • pri striedaní skupín športovcov na rovnakom športovisku tréneri zabezpečia čas a priestor na dodržanie bezpečnej vzdialenosti meniacich sa športovcov a dohliadnu na vykonanie dezinfekcie použitého športového náčinia,  
 • uchovávať záznam o účasti osôb na športovej činnosti (meno, priezvisko, dátum a čas účasti); zodpovednou je osoba, ktorá vedie športovú činnosť,  
 • všetky osoby (okrem aktívnych športovcov) sú povinné mať rúška,  
 • 5 aktívnych športovcov na 1 športovisku, prípadne viacero skupín športovcov na 1 športovisku (1 skupina = min. plocha 30x30m),
 • aktívni športovci môžu trénovať bez rúška.  

 

Vonkajšie trhoviská

 • jednosmerný pohyb zákazníkov s dodržaním 2m rozostupov,
 • zabezpečený a regulovaný samostatný vstup a samostatný výstup,  
 • stánky vzdialené 2m od seba,  
 • reštaurácie v rámci trhovísk môžu predávať jedlo a nápoje  len cez výdajné okienko,  
 • konzumácia je povolená až mimo priestoru trhoviska. 

 

Ubytovacie zariadenia

 • krátkodobé ubytovanie (t.j. do 10 dní), 
 • izby iba so samostatnou kúpeľňou a WC,
 • po odchode hosťa musí izba zostať 24 hodín voľná, 
 • možnosť donášky jedla na izbu alebo s možnosťou stravovania na terase, avšak bez spoločného stravovania vo vnútorných priestoroch,
 • nie je povolená prevádzka wellness a fitness centier, bazénov a iných vnútorných priestorov voľnočasových aktivít.

 

Taxislužby (prepravujúce osoby)

 • vodič musí mať vhodným spôsobom prekryté nos a ústa (rúško, šál, šatka),
 • cestujúci musia sedieť na zadných sedadlách a mať prekryté nos a ústa,
 • maximálne 2 prepravované osoby,      
 • oddeliť vhodne priestor vodiča od priestoru pre pasažiera tak, aby sa zabránilo voľnému prieniku aerosólu medzi týmito priestormi,
 • po každom zákazníkovi absolvovať prestávku min. 15 minút, dezinfikovať priestory po každom zákazníkovi prostriedkom účinným proti vírusom,      
 • klimatizácia v priestore pre zákazníka musí byť vypnutá.

 

Školské jedálne

Školské jedálne môžu opäť zabezpečovať stravu deťom a seniorom. Stravu detí smú z výdajných okienok preberať ich rodičia alebo zákonní zástupcovia. Z hygienických dôvodov však pri preberaní musia až do odvolania:

 • mať vhodne prekryté horné dýchacie cesty (napr. rúško, šál, šatka),
 • dodržiavať 2m rozostupy,
 • minimalizovať kontakt, vrátanie zákazu podávania rúk
 • vstup a pobyt v zariadení umožniť len osobám s vhodne prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka), zabezpečiť voľne dostupnú dezinfekciu rúk,
 • pravidelne sledovať zdravotný stav osôb zdržujúcich sa v zariadení so zameraním na príznaky respiračného ochorenia (zvýšená teplota, kašeľ, sekrécia z nosa.

 

Aké sú podmienky pre účasť na bohoslužbe alebo cirkevnom obrade?

 • vstup a pobyt iba s prekrytím horných dýchacích ciest,
 • pri vstupe vydezinfikovať si ruky alebo použiť poskytnuté jednorazové rukavice,
 • dodržiavať respiračnú etiketu – kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu,
 • nepodávať si ruky – znak pokoja sa nahradí úklonom alebo gestom úsmevu,
 • mať odstup od iných osôb aspoň 2 metre (neplatí pre členov spoločnej domácnosti).

 

Autoškoly (a iné registrované osoby pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku)

 • vyučovať dištančnou formou vzdelávania,
 • vodič a inštruktor musia mať vhodným spôsobom prekrytý nos a ústa (rúško, šál, šatka),  
 • praktickú časť výcviku vedenia a údržby vozidla môže súčasne vykonávať len 1 účastník kurzu a 1 inštruktor,  
 • po každom jednom praktickom výcviku dezinfikovať interiér vozidla alebo trenažér (najmä volant a rýchlostná páka),  použiť dezinfekciu účinnú proti vírusom,      
 • medzi jednotlivými jazdami pri zmene účastníka kurzu musí byť prestávka najmenej 15 minút.

 

Knižnice

 • pracovníci musia používať pri kontakte s knihami a obdobnými predmetmi rukavice,
 • po vrátení knihy sa odporúča odložiť ju a manipulovať ňou najskôr až o 24 hodín.

 

4.fáza od 20. mája 2020

Na základe priaznivej epidemiologickej situácie na Slovensku sa od stredy uvoľňujú opatrenia, ktoré sa od súčasnej 2. a 3. fázy líšia a to nasledovne :

 • úplne sa otvárajú obchodné centrá (okrem detských kútikov s obmedzeniami na jednotlivé obchody) – vyžadovaných 25 metrov štvorcových na zákazníka sa mení na 15 m2 na zákazníka,
 • k službám pribúda tetovanie, piercing, nastreľovanie náušníc,
 • otvoria sa aj vnútorné priestory atrakcií (okrem zoo a botanických záhrad),
 • otvárajú sa kiná, divadlá a iné podujatia s maximálnym počtom ľudí do sto,
 • od 1. júna sa otvárajú škôlky a školy, na základných školách bude otvorený 1. až 5. ročník. V jednej triede bude môcť byť 20 žiakov. V prípade materských škôl je to 15 detí a pri umiestnení budú mať prednosť deti pracovníkov v prvej línii – zdravotníkov, hasičov, policajtov či vojakov. Dôraz bude aj na sociálne znevýhodnené rodiny a umiestnenie ich detí.
 • otvárajú sa vnútorné športoviská ako plavárne a fitnesscentrá (len pre kluby),
 • vonkajšie športoviská vrátane kontaktných športov budú môcť využívať aj rekreačne športujúci ľudia (prakticky akékoľvek športy bez šatní a bez obecenstva),
 • verejné stravovanie je povolené aj v interiéri zariadení, otváracia doba pre podniky sa predlžuje z 20:00 na (resp. do) 22:00,
 • nosenie rúška v exteriéri bude dobrovoľné, ak sa bude dodržiavať sociálny odstup (pri vzdialenosti viac ako 5 metrov) od cudzích osôb. V prípade rodinných príslušníkov nebude nosenie rúška vo vonkajších priestoroch povinné,
 • od štvrtka 21.mája 2020 bude povolené cestovanie do ôsmich krajín – Česko, Poľsko, Rakúsko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvátsko, Švajčiarsko a Nemecko na 24 hodín, kedy pri návrate nebude nutné podstupovať karanténu ani testy.

Aj naďalej je nutné dodržiavať rozostup 2 metre, dezinfekciu rúk, vetranie priestorov, nosenie rúška, max jeden človek na 15 m2 priestoru a sanitáciu.

 

 

 

 

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4100:uvz-sr-opatrenie-uradu-verejneho-zdravotnictva-sr-pri-ohrozeni-verejneho-zdravia-snuinnosou-od-16032020&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

 

 

https://www.minv.sk/?Informacie_OCOOaKR_OBUTN


Prílohy

Vytvorené: 16. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 19. 5. 2020 13:14
Autor: