Obsah

Koronavírus na Slovensku - aktualizácia

Typ: ostatné
vírus Zákaz vychádzania od 1.1.2021 do 24.1.2021. Opatrenia platné od 18.1.2021. Zákaz vychádzania od 25.1.2021 do 7.2.2021

Koronavírus COVID spôsobuje horúčku, kašeľ, dýchavičnosť, bolesti svalov a únavu. Prenáša sa kvapôčkovou infekciou pri kašľaní, kýchaní či rozprávaní.

Nákaze sa môžete vyhnúť dodržiavaním nasledovných opatrení:

- často si umývajte ruky mydlom,

- zakrývajte si ústa a nos pri kašľaní a kýchaní,

- dodržiavajte aspoň metrovú vzdialenosť od ľudí, ktorí kašľú a kýchajú

 

Predĺženie núdzového stavu a zákazu zhromažďovania nad 6 osôb od 30.12.2020

Núdzový stav na Slovensku v súvislosti s pandémiou koronavírusu sa predĺžil o ďalších 40 dní.  Od 15. novembra sa zakazuje zhromažďovanie sa viac ako šiestich ľudí okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti.

 

Zákaz vychádzania od 1.1.2021 do 24.1.2021

Vláda SR uznesením číslo 808 zo dňa 31.12.2020, podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov na území Slovenskej republiky obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 1.januára 2021, obmedzenie končí uplynutím 24. januára 2021, pričom toto obmedzenie sa nevzťahuje na:

 

 • cestu do a zo zamestnania zamestnancov, ktorí nemôžu vzhľadom na povahu práce podľa rozhodnutia zamestnávateľa vykonávať prácu formou home office a cestu späť, a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná formou home office a cestu späť,
 • cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb (nákup alebo zaobstaranie potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, čistiarne odevov, doplnenie pohonných hmôt, novín a tlačovín, očnej optiky, cesta do banky, poisťovne, servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel) do najbližšej maloobchodnej predajne alebo obdobného miesta od miesta bydliska a cestu späť,
 • cestu na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), cestu na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop), cestu na výdajné miesto iných obchodov a cestu späť,
 • cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť,
 • cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti a cestu späť,
 • cestu na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo do mobilného odberového miesta za účelom vykonania antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cestu späť,
 • cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,
 • cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť,
 • cestu osoby so psom alebo mačkou do vzdialenosti 1000 m od bydliska a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cestu späť,
 • cestu späť z návštevy inej domácnosti, ktorú od začiatku zákazu podľa uznesenia vlády SR č. 804 zo 16. decembra 2020 nenavštívila osoba z inej domácnosti a za podmienky, že od začiatku zákazu podľa uznesenia vlády SR č. 804 zo 16. decembra 2020 nebola vykonaná cesta do inej domácnosti,
 • cestu za účelom vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia a cestu späť,
 • pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta, a cestu späť
 • cestu dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom a cestu späť,
 • cestu späť z rekreácie z nehnuteľnosti určenej na rekreáciu alebo z jej časti, kde sa zdržiavali len osoby z vlastnej spoločnej domácnosti alebo osoby inej domácnosti podľa bodu 10. bodu C.1 uznesenia vlády SR č.807 z 29. decembra 2020,
 • cestu rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo cestu realizovanú za účelom stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov,
 • cestu dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku a materskej školy,
 • cestu osoby do a zo školy alebo školského zariadenia,
 • cestu za účelom sprevádzania dieťaťa alebo osoby podľa bodu 16. alebo 17. tohto uznesenia a cestu spať,
 • osobu bez domova pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci.

 

Všetkým osobám na území Slovenskej republiky sa odporúča:

 • uprednostniť pred stretnutiami s blízkymi príbuznými prostriedky diaľkovej komunikácie (internet),
 • umožniť svojim zamestnancom vykonávať prácu formou home office v maximálnej možnej miere,
 • vyhýbať sa blízkemu kontaktu osôb z jednej domácnosti s inými osobami aj v exteriéri.

 

Prehľad najdôležitejších zmien od 18.1.2021

 • zákaz vychádzania aktuálne platný do 24. januára sa opätovne predĺžil, nová platnosť začína od 25. januára 2021:
  od 25. januára 2021 platí prísny zákaz vychádzania a to až do 2. februára 2021; od 3. do 7. februára 2021 bude zákaz naďalej platiť v 37 najviac postihnutých okresoch.
 • vláda SR schválila nové opatrenia na pokles ochorenia COVID-19, ktoré súvisacia aj s celoplošným testovaním, občania sa môžu priebežne testovať už od 18. januára 2021,
 • výnimky zo zákazu vychádzania sa budú meniť podľa epidemiologickej situácie na Slovensku a budú rôzne aj podľa situácie v okresoch po celoplošnom testovaní,
 • od 27. januára 2021 už bude potrebné mať sebou certifikát s negatívnym výsledkom na COVID-19 (RT-PCR alebo antigénový test) aj na cestu do práce, prírody (neplatí osoby do 15 a nad 65 rokov), či za účelom doplnenie pohonných hmôt (a iné),
 • výnimky sú doplnené aj osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a majú o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak tieto osoby boli zaočkované proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
 • medzi výnimky je aj naďalej zaradená cesta za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti a iné (bez nutnosti preukázania sa negat. testom na COVID-19). 

 


Prílohy

Vytvorené: 16. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 26. 1. 2021 08:51
Autor: