Obsah

Koronavírus na Slovensku - aktualizácia

Typ: ostatné
logoCovid automat od 8.2.2021. Sprísnenie opatrení od 3.3.2021. Predĺženie núdzového stavu a zákazu vychádzania od 20.3.2021, Sprísnenie opatrení od 25.3.2021.

Koronavírus COVID spôsobuje horúčku, kašeľ, dýchavičnosť, bolesti svalov a únavu. Prenáša sa kvapôčkovou infekciou pri kašľaní, kýchaní či rozprávaní.

Nákaze sa môžete vyhnúť dodržiavaním nasledovných opatrení:

- často si umývajte ruky mydlom,

- zakrývajte si ústa a nos pri kašľaní a kýchaní,

- dodržiavajte aspoň metrovú vzdialenosť od ľudí, ktorí kašľú a kýchajú

 

Zákaz zhromažďovania nad 6 osôb od 30.12.2020

Zakazuje sa zhromažďovanie viac ako šiestich ľudí okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti.

 

Predĺženie núdzového stavu od 20.3.2021

Núdzový stav na Slovensku v súvislosti s pandémiou koronavírusu sa predĺžil

od 20.3.2021 na ďalších 40 dní 

 

 

COVID AUTOMAT OD 8.2.2021

Od pondelka 8. februára 2021 sa na Slovensku spúšťa Covid automat.

 

POTVRDENIE O NEGATÍVNOM TESTE

Potvrdenie o negatívnom teste na ochorenie COVID-19 (PCR alebo antigénový test), ktoré nie je staršie ako sedem dní, sa bude vyžadovať od stredy 10. februára.

Ak bude nejaký región v lepšej fáze, periodicita testovania nemusí byť každých sedem dní, ale každých 14 či 21 dní.

 

PRÁCA

Ak je to možné, mali by ste pracovať z domu.

Ak niekto cestuje do zamestnania MHD, regionálnym autobusom či vlakom, bude sa musieť testovať každých sedem dní. Platí to pre celé územie SR, čiže aj pre okresy s lepšou epidemiologickou situáciou.

 

KTO NEPOTREBUJE POTVRDENIE O NEGATÍVNOM TESTE

- Ak ste zaočkovaný obidvomi dávkami vakcíny a ubehlo už 14 dní od podania druhej dávky.

- Ak ste v uplynulých 90-tich dňoch prekonali ochorenie Covid-19.

 

CESTA DO PRÍRODY

Po novom nebude potrebné potvrdenie o negatívnom teste na ochorenie COVID-19 na cestu do prírody v rámci okresu. Povolené budú aj cesty do prírody aj do iných okresov (nie však čiernych), avšak tu sa už budú musieť vedieť ľudia preukázať testom s negatívnym výsledkom. Potvrdenie o negatívnom teste nebude tiež potrebné pri individuálnom športovaní.

 

CHATY A STRETÁVANIE SA S INÝMI ĽUĎMI

Povolené sú len cesty do prírody, stretávanie sa s inými ľuďmi, ako sú členovia vašej domácnosti, je stále zakázané, z tohto dôvodu sú zakázané aj chaty.

 

ŠKOLY

V okresoch, ktoré sú v čiernej fáze, sa školy neotvoria. V bordových regiónoch má regionálny hygienik zhodnotiť, či je situácia vhodná, aby deti nastúpili do školy. Rodičia sa môžu zároveň slobodne rozhodnúť, či svoje dieťa dajú do školy alebo bude pokračovať v dištančnom vzdelávaní.

 

Od 5.4.2021 do 11.4.2021 je Trenčiansky okres v 4. fáze varovania (čierna farba).

Od 12.4.2021 do 18.4.2021 je Trenčiansky okres v 3. fáze varovania (bordová farba).

 

OPATRENIA od 3.3.2021

Zvýšia sa pandemické dávky

Dodržiavanie opatrení by sa malo zlepšiť pomocou benefitov a kontrol. Pre všetkých členov domácnosti, ktorí musia byť v karanténe, sa zavedie COVID-príplatok. Má motivovať ľudí striktne dodržiavať karanténu. Zvýši sa aj pandemická práceneschopnosť (PN) a ošetrenie člena rodiny (OČR). Cieľom je tiež zintenzívniť náhodné fyzické kontroly dodržiavania karantény a zaviesť e-karanténu hneď, ako bude k dispozícii jej funkčná aplikácia.

 

Povinné nosenie respirátorov

Druhým okruhom opatrením je zlepšenie prednemocničného manažmentu pacientov s ochorením COVID-19. V obchodoch a mestskej hromadnej doprave bude od 8. marca 2021 povinné nosenie respirátora FFP2. Vo všetkých interiéroch bude respirátor povinný od 15. marca 2021. Opatrenie sa nevzťahuje na deti, ktoré používajú rúško.

Dôchodcom je dôrazne odporúčané, aby nakupovali vo vyhradených hodinách. Vo vyhradených hodinách pre dôchodcov budú môcť nakupovať aj zdravotne postihnuté osoby a ich sprievod, na základe preukazu ZŤP a preukazu asistenta.

 

Odporúčania pre domácu liečbu, kontroly nahlasovania pozitívnych osôb u lekárov

Na zlepšenie prednemocničného manažmentu pozitívnych pacientov sa pripraví verejne dostupná a zrozumiteľná informácia "Cesta pacienta s ochorením COVID-19". Obsahovať bude odporúčania na domácu liečbu a zoznam kvalitných pulzných oxymetrov. 

Umožní sa bezodkladné nahlásenie pozitívne testovaných osôb všeobecnému lekárovi. Zlepšia sa aj kontroly dostupnosti lekárov zo strany vyšších územných celkov.

Vláda zaviedla tiež kontroly nahlásenia pozitívneho pacienta u všeobecného lekára. Všeobecní lekári si aktualizujú štandardné postupy, upravia harmonogram ich ambulancie a zavedú povinnosť presnej evidencie komunikácie s pozitívne testovaným pacientom.

Vláda urýchlene zaobstará terapeutické monoklonové protilátky na zníženie rizika hospitalizácie.

Predsedovia VÚC by mali zriadiť emaily, nonstop linku a webstránky na nahlasovanie nedostupnosti všeobecných lekárov. Starostovia a primátori by mali od 3. marca na svojom území zabezpečiť testovanie obyvateľov na ochorenie COVID-19.

Vládny kabinet odporúča starostom a primátorom, aby zabezpečili maximálne množstvo kontrol protiepidemických opatrení mestskou alebo obecnou políciou. Mali by tiež prijať potrebné opatrenia na zabezpečenie základných životných potrieb pre osoby pozitívne na ochorenie COVID-19.

 

Home office

Zavedený má byť tiež prezenčný výkon práce, ktorá je nevyhnutná. Pri ceste do práce sa ľudia budú musieť preukázať potvrdením od zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce.

Predškolská a školská dochádzka bude umožnená deťom zamestnancov, ktorí musia chodiť do práce prezenčne. Ide o žiakov v materských školách a na prvom stupni základných škôl. Zamestnanci a žiaci sa budú testovať dvakrát do týždňa samotestami. Samotesty sa majú distribuovať do domácností, pričom pozitívne výsledky sa budú overovať RT-PCR testom.

 

Menej výnimiek do prírody, pozitívne testovaní budú môcť len do lekárne a k lekárovi

Výnimka na vychádzky do prírody mimo okres sa ruší. V prípade obyvateľov Bratislavy bude platiť možnosť vychádzok v rámci kraja a pre obyvateľov Košíc s možnosťou aj do okresu Košice-okolie.

Platnosť všetkých výnimiek zo zákazu vychádzania sa obmedzí na čas od 5.00 do 20.00 h. Od 20.00 do 1.00 h bude zachovaný zákaz vychádzania len s výnimkou cesty na nevyhnutný výkon práce a na nevyhnutné lekárske ošetrenie.

Pozitívne testované osoby už nebudú môcť chodiť do obchodu či vychádzať z domu na rôzne účely. Navštíviť budú môcť v odôvodnenom prípade iba lekára alebo lekáreň. Doterajšiu výnimku, ktorá im umožňovala napríklad vstup do potravín, by mal od 8. marca zrušiť hlavný hygienik SR.

 

Opatrenia od 25.3.2021

Zákaz vycestovať na zahraničnú rekreáciu platí celodenne. 

Výnimka zo zákazu vychádzania na pobyt v prírode či šport je časovo limitovaná od 5:00 do 20:00 hod.

 

 

 


Prílohy

Vytvorené: 16. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 9. 4. 2021 13:24
Autor: