Obsah

Koronavírus na Slovensku - aktualizácia

Typ: ostatné
vírus Aktualizácia informácií v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2.

Koronavírus COVID spôsobuje horúčku, kašeľ, dýchavičnosť, bolesti svalov a únavu. Prenáša sa kvapôčkovou infekciou pri kašľaní, kýchaní či rozprávaní.

Nákaze sa môžete vyhnúť dodržiavaním nasledovných opatrení:

- často si umývajte ruky mydlom,

- zakrývajte si ústa a nos pri kašľaní a kýchaní,

- dodržiavajte aspoň metrovú vzdialenosť od ľudí, ktorí kašľú a kýchajú

 

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 14. septembra 2020 od 18:00 hod. do 1. októbra 2020 pohybovať sa na verejnosti v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka, a to s výnimkou:

- detí do 3 rokov veku,

- osôb so závažnými poruchami autistického spektra,

- vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb,

- žiakov prvého stupňa základnej školy v interiéri školy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,

- žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,

žiakov pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní výchovy a vzdelávania,

- poslucháčov pri konaní štátnych jazykových skúšok,

- deti v interiéri materskej školy a jaslí,

- osoby pri výkone športu,

- fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,

- osoby nevesty a ženícha pri svadbe,

- detí pristupujúcich k prvému svätému prijímaniu,

- účinkujúcich pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu a výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu,

- osoby vo wellness a priestoroch umelých kúpalísk,

- účastníkov zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane personálu, pri všetkých aktivitách v rámci lokality, vyhradenej na konanie daného zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode

- zamestnancov, vykonávajúcich prácu v spoločnom pracovnom priestore, ak sú od seba, alebo od iných osôb vzdialení minimálne 2 metre, alebo pre zamestnanca, ktorý sa nachádza na pracovisku sám.

Súčasne sa odporúča vychádzať a pohybovať sa na verejnosti v priestoroch exteriérov s prekrytím horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka pre osoby neuvedené vo výnimkách vyššie, pokiaľ je ich vzdialenosť od osôb, ktoré s nimi nežijú v spoločnej domácnosti menšia ako 2 metre.

 

 

Hromadné podujatia od 1.10.2020

Povolené počty návštevníkov hromadných podujatí - kultúrnych a športových akcií (divadlá, kiná, či koncerty, ...)  bude od 1. októbra platiť nasledovné:

Zelená zóna:

Interiér: max. 500 návštevníkov

Exteriér: max. 1000 návštevníkov

Červená a oranžová zóna:

Interiér: max. 50% kapacity resp. voľný každý druhý rad (max. 500 ľudí)

Exteriér: max. 50% využitie kapacity resp. voľný každý druhý rad (max. 1000 ľudí)

Do uvedených počtov sa nerátajú účinkujúci ani obslužný personál.

 

 

 

Základné informácie ale aj podrobnosti o tom, kedy je občan  po návrate z dovolenky povinný ísť do domácej izolácie, ako aj o podmienkach testovania na ochorenie COVID19, odberných miestach a tiež o tom kedy je toto vyšetrenie bezplatné  sú k dispozíci na stránke Ministerstva zdravotníctva: 

https://korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19/

 

https://www.minv.sk/?Informacie_OCOOaKR_OBUTN


Prílohy

Vytvorené: 16. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 18. 9. 2020 12:34
Autor: