Obsah

NOSENIE RÚŠKA JE PREJAV ZODPOVEDOSTI A OHĽADUPLNOSTI

Typ: ostatné
rúškoOdborníci z oblasti infektológie, virológie či epidemiológie sa zhodujú na tom, že rúško je významným nástrojom, ktorý môže pomôcť zamedziť šíreniu ochorenia. Možno niekto odmieta nosiť rúško, lebo sa cíti zdravý a silný a myslí si, že mu žiadne riziko nehrozí, aj keby sa nakazil. Berme však, prosím, ohľad nielen na seba, ale aj na ľudí v okolí – starších a chronicky chorých, pre ktorých by ochorenie COVID-19 mohlo byť aj fatálne.
Použité jednorazové rúška a rukavice nepatria do triedeného zberu.  Jednorazové rúška a rukavice vhoďte do plastového vrecka a to vyhoďte do ZMESOVÉHO (komunálneho) odpadu.

 

AK STE V KARANTÉNE:

• Odpad vložte do plastového vreca na odpadky a po každom použití ho riadne zviažte.

• Po naplnení vložte vrece do ďalšieho vreca a takto uložený odpad držte doma,

až kým nie sú známe výsledky testov alebo najmenej 72 hodín.

• Až po uplynutí 72 hodín alebo oznámení negatívnych výsledkov umiestnite tento

odpad do zberných nádob.

 

ĎALŠIE ODPORÚČANIA

• Neukladajte odpad vedľa kontajnerov, aby pracovníci neboli vystavení ďalšej

manipulácii s odpadom.

• Snažte sa tvoriť čo najmenej odpadu a nakupujte len naozaj nevyhnutné veci.

• Všetok odpad pred vyhodením poriadne stlačte a zmenšite tak jeho objem.

 


Vytvorené: 20. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 3. 11. 2020 10:09
Autor: