Obsah

Odporúčania hasičov počas vykurovacej sezóny

Typ: ostatné
komínOddelenie požiarnej prevencie Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne pripravilo odporúčania v súvislosti so zahájením zimnej vykurovacej sezóny.

S príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie, počas ktorého hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov, resp. k požiarom v bytovom fonde. 

Najčastejšou príčinou vzniku požiarov v rodinných domoch je vyhorenie sadzí v komínovom telese z dôvodu nezabezpečenia čistenia a kontroly komínov a používaním nevhodného paliva v palivovom spotrebiči. 

Na vznik požiaru v čase vykurovacieho obdobia vplýva najmä: 

- nevyhovujúci technický stav dymovodov a komínov,

- nesprávna inštalácia a obsluha vykurovacích telies, 

- zlý technický stav vykurovacích telies.

Okrem týchto uvedených príčin je najčastejšou príčinou vzniku požiaru aj nedbalosť a neopatrnosť pri manipulácii s otvoreným ohňom, horľavými látkami alebo so žeravým popolom. 

 

Za účelom zníženia počtu požiarov preto odporúčame na úseku ochrany pred požiarmi prijať viacero preventívnych opatrení: 

- skontrolovať stav vykurovacieho telesa ešte pred jeho použitím,

- inštalovať vykurovacie telesá podľa návodu výrobcu,

- zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov,

- vykurovať správnym palivom, určeným výrobcom (spaľovaním domáceho odpadu, plastov a iných horľavých látok sa zvyšuje riziko vzniku požiaru a zároveň dochádza k znečisteniu ovzdušia),

- správne uskladňovať palivo (v tesnej blízkosti vykurovacích telies a krbov nesmú byť uložené žiadne horľavé látky),

- popol vysypávať len do nehorľavých nádob,

- venovať náležitú pozornosť dreveným, doma vyrobeným údiarnam,

- dodržiavať predpisy na skladovanie a používanie horľavých látok určených na vykurovanie,

- dbať na to, aby neboli nechané v prevádzke a bez dozoru také spotrebiče, ktorých technické parametre a vyhotovenie vyžadujú trvalý dozor.

 

 

 


Príloha

Vytvorené: 17. 10. 2019
Posledná aktualizácia: 27. 10. 2020 09:46
Autor: