Obsah

Odpustenie poplatku za komunálny odpad v roku 2020

Typ: ostatné
logoZníženie alebo odpustenie poplatku sa týka občanov, ktorí sa viac ako 90 dní počas roka nezdržiavajú na území obce.

K žiadosti, ktorú je potrebné doručiť na obecný úrad do 31. januára 2020, je potrebné priložiť niektorý z nasledovných dokladov:

  • potvrdenie orgánu cudzieho štátu, že sa poplatník zdržiava v danej dobe na jeho území (preklad do slovenského jazyka)
  • potvrdenie z príslušného OcÚ resp. MÚ v mieste pobytu o zaplatení poplatku
  • potvrdenie o návšteve školy a zaplatení poplatku v mieste štúdia
  • potvrdenie od zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru
  • potvrdenie o ubytovaní a zaplatení poplatku v mieste ubytovania

Doklady preukazujúce uvedenú skutočnosť musia obsahovať dátum začiatku a skončenia pobytu mimo miesta bydliska zhodný so zdaňovacím obdobím, na ktoré sa uplatňuje nárok na odpustenie resp. zníženie poplatku a obdobie, za ktoré bol poplatok zaplatený.


Prílohy

Vytvorené: 9. 1. 2018
Posledná aktualizácia: 8. 1. 2020 17:34
Autor: