Obsah

Oznam pre podnikateľské subjekty

Typ: ostatné
Prostredníctvom Združenia obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu a Mikroregiónu Bošáčka /ZO BTMaMB/ je možné predložiť projekty a požiadať o dotácie cez Integrovaný regionálny operačný program /IROP/ v rámci alokácie implementácie stratégie Miestneho rozvoja vedeného komunitou /CLLD/

Prijímateľmi sú SZČO a mikro a malé podniky do 49 zamestnancov okrem tých, ktoré sú oprávnenými príjemcami z Programu rozvoja vidieka /PRV/ v opatrení LEADER a z OP RH.


Príloha

Vytvorené: 24. 10. 2018
Posledná aktualizácia: 24. 10. 2018 12:20
Autor: