Obsah

Povinnosť registrácie chovu ošípaných

Typ: ostatné
Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín oznamuje, že 6. novembra 2018 bola zrušená výnimka na registráciu chovov s jednou ošípanou pre vlastnú potrebu. Teda všetky chovy ošípaných – aj tie, ktoré chovajú len jeden kus ošípanej pre vlastnú spotrebu – musia byť registrované. Chovateľ je povinný zaregistrovať chov v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat prostredníctvom Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Trenčín. Pokiaľ si chovateľ túto povinnosť nesplní, môže mu byť udelená pokuta od 100 do 400 eur.

Príloha

Vytvorené: 27. 11. 2018
Posledná aktualizácia: 27. 11. 2018 09:49
Autor: