Obsah

Povodňová kontrola 13.8.2020

Typ: ostatné
logoOkresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie vykoná vo štvrtok 13. augusta 2020 v intraviláne obce povodňovú prehliadku vodného toku Drietomica.
Upozorňujeme vlastníkov, správcov alebo užívateľov stavieb, objektov a zariadení na vodnom toku, križujúcich vodný tok, v území ohraničenom záplavovou čiarou povodne alebo v území, ktoré je pravdepodobne ohrozené povodňami, že pri povodňovej prehliadke sú povinní na požiadanie predložiť na nahliadnutie stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie stavby a umožniť vykonanie povodňovej prehliadky.


Príloha

Vytvorené: 1. 7. 2020
Posledná aktualizácia: 30. 7. 2020 11:19
Autor: