Obsah

U P O Z O R N E N I E k triedeniu odpadu

Typ: ostatné
Obec Drietoma má po celej obci rozmiestnené farebné kontajnery určené na triedený odpad, a to na plasty, papier, sklo, kovy a kuchynský olej. Väčšina obyvateľov odpad správne separuje a tiež správnym spôsobom pripravuje na uloženie do kontajnerov. Stáva sa však, že kontajnery na plast a papier sa javia ako plné iba preto, že niekto do nich dal nezlisované plastové obaly alebo veľké kusy kartónov.

Preto žiadame všetkých občanov, aby v rámci možností lisovali plastové obaly na minimálny objem a rozrezávali papierové kartóny na menšie časti. Pravidelne sa tiež opakuje situácia, že sa v kontajneroch nachádza aj iný odpad – najčastejšie komunálny – kvôli ktorému kontajnery vyvezené nie sú a obec musí zabezpečovať ich vývoz osobitne, čo zbytočne zvyšuje náklady obce na likvidáciu odpadu. Žiadame občanov, aby sa začali správať zodpovednejšie a do kontajnerov vkladali len ten odpad, ktorý tam patrí. Upozorňujeme, že pokiaľ sa situácia nezmení, obec bude nútená zvýšiť poplatok za komunálny odpad pre všetkých bez rozdielu.

Jaroslav Mego
starosta obce


Vytvorené: 7. 3. 2017
Posledná aktualizácia: 11. 4. 2017 23:41
Autor: