Obsah

Vývoz komunálneho a separovaného odpadu

Typ: ostatné
logoZákladné informácie k vývozom odpadu v našej obci.

Upozorňujeme občanov, že nikdy nebol a nie je určený harmonogram vývozu podľa jednotlivých ulíc, preto stále platí, že všetky smetné nádoby s odpadom musia byť vyložené v deň vývozu ráno do 6. hodiny. Vývoz realizujú viacerí zamestnanci spoločnosti, ktorí podľa okolností môžu zmeniť trasovanie a realizovať vývoz v inej hodine, ako ste zvyknutí. Vykladajme teda smetné nádoby podľa požiadavky a predchádzajme tak nepríjemnostiam, ktoré v súvislosti s nevyvezením smetí môžu vzniknúť.

Pri tejto príležitosti vás opätovne žiadame o maximálne triedenie a separovanie odpadu. Za vývoz komunálneho odpadu platíme my, za vývoz separovaného odpadu organizácia zodpovednosti výrobcov. Teda o čo viac skla, papiera, plastov, kovov a nápojových kartónov z komunálneho odpadu presunieme do separovaného zberu, o to menej budeme platiť za vývoz komunálneho odpadu.

Upozorňujeme, že spoločnosť vyvážajúca separovaný odpad pristúpila k uzamknutiu poklopov na nádobách pre separovaný odpad, pretože v poslednom období sa vďaka otvoreným poklopom do nádob dostalo počas dažďov veľa vody, ktorá komplikuje vývoz odpadu a napríklad úplne znehodnocuje papier na ďalšie použitie. Separovaný odpad môžeme vhadzovať do nádob len otvormi v poklope.     


Vytvorené: 12. 1. 2021
Posledná aktualizácia: 12. 1. 2021 14:31
Autor: