Obsah

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Typ: ostatné
logoZápadoslovenská distribučná a.s. vyzýva vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy najneskôr do 31.1.2022

Ak v uvedenej lehote nedôjde k odstráneniu alebo okliesneniu stromov a iných porastov vlastníkom, po tomto termíne vykoná tieto úkony Západoslovenská distribučná v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z § 11 Zákona č.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vstúpi na dotknuté pozemky.  


Príloha

Vytvorené: 4. 10. 2019
Posledná aktualizácia: 8. 11. 2021 13:56
Autor: