Obsah

WIFI PRE TEBA

Typ: ostatné
Oznámenie o realizácii projektu

Wifi

 

 

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Wifi pre Teba

ITMS2014+: 311071V267

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

 

Prijímateľ: Drietoma 29, 91303 Drietoma

Miesto realizácie: Obec Drietoma

Výška nenávratného finančného príspevku: 8 550,00 EUR

 

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 6 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

 

1. Obecný úrad / Externý AP

2. Základná škola s materskou školou / Externý AP

3. Kultúrny dom / Externý AP

4. Futbalové ihrisko / Externý AP

5. Detské ihrisko / Externý AP

6. Pešia zóna / Externý AP

 

Aktuálny stav realizácie projektu: Kontrola verejného obstarávania bola úspešne ukončená 11.12.2020.  V súčasnosti prebiehajú rokovania s vysúťaženým dodávateľom RadioNET s.r.o.. Následne pristúpime k budovaniu bezplatnej wifi. Po zrealizovaní budú nasledovať úkony spojené so žiadosťou o platbu zo strany Ministerstva financií SR. 

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

 

 


Vytvorené: 27. 1. 2020
Posledná aktualizácia: 25. 1. 2021 14:28
Autor: