Obsah

WIFI PRE TEBA

Typ: ostatné
Oznámenie o realizácii projektu

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Wifi pre Teba

ITMS2014+: 311071V267

 

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

 

Prijímateľ: Drietoma 29, 91303 Drietoma

Miesto realizácie: Obec Drietoma

Výška nenávratného finančného príspevku: 8 550,00 EUR

 

Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s na týchto miestach:

1. Obecný úrad / Externý AP

2. Základná škola s materskou školou / Externý AP

3. Kultúrny dom / Externý AP

4. Futbalové ihrisko / Externý AP

5. Detské ihrisko / Externý AP

6. Pešia zóna / Externý AP

 

Aktuálny stav realizácie projektu: 05.01.2020 – ukončená lehota na predkladanie cenových ponúk do verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou „Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v obce“ (prebieha vyhodnotenie predložených cenových ponúk a rokovanie o uzatvorení zmluvy s vybraným uchádzačom)

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

 

Wifi pre Teba

 

 


Vytvorené: 27. 1. 2020
Posledná aktualizácia: 25. 2. 2020 09:21
Autor: