Obsah

Zápis do 1. ročníka základnej školy od 6.4.2021 do 30.4.2021

Typ: ostatné
logoZápis do 1.ročníka základnej školy na školský rok 2021/2022 sa z dôvodu mimoriadnej situácie uskutoční od 6.4.2021 do 30.4.2021 ELEKTRONICKY bez osobnej účasti.

Na webovej stránke školy:  https://zsdrietoma.edupage.org/

v sekcii NAVIGÁCIA (vľavo ) sa nachádza priečinok ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA – Vyplniť novú prihlášku.

Po odoslaní sa elektronická prihláška eviduje v systéme školy, hneď ako to bude možné, Vás budú kontaktovať na zadanom telefónnom čísle alebo mailovej adrese.

 

Predčasné zaškolenie žiakov
Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

 

Pozor zmena!

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, treba požiadať o predĺženie predprimárneho vzdelávania dieťaťa. Aj v takom prípade je však nutné zápis v základnej škole absolvovaťa informovať základnú školu o skutočnosti, že dieťa bude mať predĺžené predprimárne vzdelávanie. O pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ, rozhodne riaditeľka ZŠ s MŠ Rozhodnutie o odklade PŠD sa už  nevydáva!

K žiadosti o predĺženie predprimárneho vzdelávania treba predložiť:

  • písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
  • písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a
  • informovaný súhlas rodiča.

 

V prípade nejasností  sa informujte cez  email:

 riaditel@zsdrietoma.sk   alebo telefonicky na čísle   +421 911 239 508


Vytvorené: 16. 3. 2021
Posledná aktualizácia: 12. 4. 2021 07:44
Autor: