Obsah

ZŠ s MŠ od stredy 7.4.2021 obnovuje prezenčnú výučbu 1.stupňa

Typ: ostatné
logoRÚVZ TN zrušil platnosť vyhlášky o zákaze prezenčného vzdelávania v okrese Trenčín, preto v stredu 7. apríla 2021 sa otvorí škola na prezenčné vzdelávanie žiakov 1. stupňa ZŠ.

Je potrebné splniť určité podmienky, aby sa žiak mohol vrátiť na prezenčné vzdelávanie do školy, ktoré vychádzajú z Vyhlášky ÚVZ SR:

1. Pre vstup žiaka do školy je stále potrebný negatívny test  zákonného zástupcu žiaka žijúceho s ním v spoločnej domácnosti nie starší ako 7 dní alebo potvrdenie o výnimke. Odporúčame pretestovať obidvoch rodičov (zákonných zástupcov) žiaka

2. Žiaci prvého stupňa základnej školy sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov.

3. Riaditeľ školy alebo školského zariadenia alebo ním poverený zamestnanec overuje splnenie podmienky negatívneho výsledku testu hlavne prostredníctvom príslušného čestného vyhlásenia predloženého od zákonných zástupcov.

V deň nástupu žiaka a dieťaťa do školy je potrebné priniesť vyplnené a podpísané Čestné vyhlásenie a súhlas so spracúvaním osobných údajov a Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase. Bez Čestného vyhlásenia nebude žiakovi umožnený vstup do budovy ZŠ. Vyhlásenie je možné poslať elektronicky z rodičovského konta v edupage alebo doma vytlačiť a vyplnené poslať po žiakovi triednej učiteľke, alebo v stredu ráno pred vyučovaním ho prísť vypísať do školy.

 

 

 

 

 


Príloha

Vytvorené: 6. 4. 2020
Posledná aktualizácia: 1. 4. 2021 17:26
Autor: