Obsah

Taktické cvičenie v našom chotári 24.9.2019

Typ: ostatné
Taktické cvičenie V katastri našej obce sa v utorok 24. septembra 2019 konalo medzinárodné policajné cvičenie. Na jeho organizácii sa podieľalo Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Trenčíne, Krajské Ředitelství policie Zlínskeho kraje, Slovenská pátracia služba a zložky integrovaného záchranného systému.

Cvičenia sa ako pozorovatelia zúčastnili predstavitelia Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby Ilava, pozorovatelia z Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, Ozbrojených síl Slovenskej republiky, dokonca aj príslušníci polície z Poľska. No a samozrejme bola k spolupráci vyzvaná aj obec Drietoma.

Cvičenie bolo realizované v spolupráci s útvarmi Policie České republiky a bolo zamerané na zvýšenie úrovne pripravenosti, koordinácie a akcieschopnosti útvarov policajného zboru pri cezhraničnom prenasledovaní, ďalej bolo zamerané na prípravu a praktický nácvik postupu príslušníkov policajného zboru na riešenie krízových situácií a postup útvarov policajného zboru a dotknutých zložiek pôsobiacich pri ochrane a záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia na úseku integrovaného záchranného systému pri plnení úloh vo výkonnom pátraní.

Cvičenia sa napokon zúčastnilo viac ako 150 účastníkov. Nielen rozsahom nasadených síl a prostriedkov, ale aj rozsahom stanovených úloh sa toto cvičenie radí medzi jedno z najväčších na Slovensku.

Zrejme sa všetkým zložkám úlohy splniť podarilo, pretože podľa plánu bol o 13. hodine na futbalovom ihrisku nástup všetkých zúčastnených zložiek a zhodnotenie cvičenia. Mnohí naši obyvatelia uvítali možnosť prezrieť si špeciálnu hasičskú a záchrannú techniku, ukážky techniky Policajného zboru SR, Policie ČR či štábny automobil Policie ČR. Ako to už býva, najväčšou atrakciou je spravidla akékoľvek vozenie detí na čomkoľvek a tak bol najväčší záujem detí o vozenie na terénnych vozidlách. Dodatočné neoficiálne zhodnotenie sa následne konalo v podvečer počas posedenia, ktoré v zmysle našej drietomskej pohostinnosti pripravil pre účastníkov cvičenia starosta obce Jaroslav Mego a ktorým sa zakončil 5. ročník medzinárodného taktického cvičenia.


Vytvorené: 2. 10. 2019
Posledná aktualizácia: 17. 10. 2019 10:08
Autor: Mgr. Monika Hoštáková