Obsah

Stretnutie jubilantov 13.12.2017

Stretnutie s občanmi, ktorí v II.polroku 2017 oslávili 70, 75, 80 a 85 rokov.