Obsah

Stretnutie jubilantov

Stretnutie s občanmi, ktorí v prvom polroku 2017 oslávili životné jubileum 70, 75, 80 a 85 rokov.