Obsah

Stretnutie seniorov 20.10.2019

Spoločenské posedenie s kultúrnym programom pre seniorov nad 70 rokov konané pri príležitosti Mesiaca úcty k starším