Obsah

Osvedčenia, ďakovné listy

osvedčenie osvedčenie
   
strom roka 2008 poďakovanie
   
sken0005 Ďakovný list
   
Obec s predpokladom stabilného rozvoja Certifikát za celkovú úsporu emisií skleníkových plynov triedením odpadu v roku 2018