Obsah

Symboly obce Drietoma sú zaevidované v Heraldickom registri pod signatúrou HR D-38/94.

Erb Drietomy má túto podobu: v modrom štíte po zelenej pažiti doľava kráčajúci strieborný svätý Ján Evanjelista so zlatým krížom, pred ním na pažiti čierny orol.

erb

Niečo krátko z histórie: Dnes je v Drietome neskororenesančný Kostol svätej Kataríny Alexandrijskej, ktorý bol do dnešnej podoby postavený v roku 1901. Podľa obecného symbolu sa predpokladá, že pôvodný farský kostol bol zasvätený svätému Jánovi Evanjelistovi. Toto patrocínium dokazuje najstaršie známe pečatidlo miestnej fary z roku 1633. V strede pečatného poľa je vyrytý po pažiti kráčajúci svätý Ján Evanjelista. Pred sebou nesie latinský krížik a pri nohách mu vzlieta orol - atribút svätého Jána Evanjelistu. Letopočet vzniku pečatidla je tiež v strede pečatného poľa. Za chrbtom svätca je jednotka, nad orlom trojčíslie 633. Kruhopis pečatidla znie: SIGILLVM PAROCHIAE FELSÓ DRIETOMA. Z kruhopisu je nepochybné, že v dnešnej Drietome - ešte aj v roku 1633 nazývanej Hornou Drietomou - jestvoval farský kostol zasvätený svätému Jánovi Evanjelistovi.

Podľa výsledkov bádania Drietoma ešte v roku 1633 nemala vlastné obecné pečatidlo. Vo svojej kancelárskej činnosti využívala pečatidlo miestnej fary. Jeho dosť porušený odtlačok bol nájdený na obecnom dokumente z roku 1649 v budapeštianskom krajinskom archíve.   

 

 

Vlajka Drietomy pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej (2/8), žltej (1/8), bielej (2/8), žltej (1/8) a zelenej (2/8). Vlajka je zakončená tromi cípmi.

 

vlajka