Obsah

Stavebný úrad

Ing. Alena Kostelná

Tel:   +421 908 791 505
Email:  stavebnyurad@drietoma.sk

 

Úradné hodiny

Streda: 7:30 - 17:00 hod (obedňajšia prestávka: 11:30 - 12:00)
Štvrtok: 7:30 - 15:30 hod (obedňajšia prestávka: 11:30 - 12:00)

 

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Návrh na kolaudáciu stavby

návrh na kolaudáciu stavby.doc

Návrh na územné rozhodnutie

návrh na územné rozhodnutie.doc

Návrh na zmenu v užívaní stavby

návrh na zmenu v užívaní stavby.doc

Ohlásenie drobnej stavby

ohlásenie drobnej stavby.doc

Ohlásenie drobnej stavby - kanalizačná prípojka

ohlásenie drobnej stavby - kanalizačná prípojka.doc

Ohlásenie stavebných úprav alebo udržiavacích prác

ohlásenie stavebných úprav alebo udržiavacích prác.doc

Žiadosť o dodatočné povolenia stavby

ziadost_dodat_povolenia_stavby.doc

Žiadost o dodatočné rozkopávkové povolenie

ziadost o dodatocne rozkopavkove povolenie.doc

Žiadosť o odstránenie stavby

Žiadosť o odstránenie stavby.doc

Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby - domovej studne

Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby domovej studne.doc

Žiadosť o rozkopávkové povolenie

ziadost o rozkopavkove povolenie.doc

Žiadosť o stavebné povolenie

Žiadosť o stavebné povolenie.doc

žiadosť o súhlas na povolenie stavby, na užívanie, na povolenie zmeny stavby malé zdroja znečisťovania ovzdušia

žiadosť o súhlas na povolenie stavby, na užívanie, na povolenie zmeny stavby malé zdroja znečisťovania ovzdušia.doc

Žiadosť o zmenu stavby ešte pred jej dokončením

Žiadosť o zmenu stavby ešte pred jej dokončením.doc

žiadosť o zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť

žiadosť o zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť.docx

Žiadosť pre Okresný úrad Trenčín, Odbor pozemkový a lesný

Žiadosť pre okresný úrad trenčín, odbor pozemkový a lesný.doc

Stránka

  • 1