Obsah

Stavebný úrad

Ing. Alena Kostelná

Tel:   +421 908 791 505
Email:  stavebnyurad@drietoma.sk

 

Úradné hodiny

Streda: 7:30 - 17:00 hod (obedňajšia prestávka: 11:30 - 12:00)
Štvrtok: 7:30 - 16:00 hod (obedňajšia prestávka: 11:30 - 12:00)

 

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie

Ohlásenie stavebných úprav alebo udržiavacích prác

ohlásenie stavebných úprav alebo udržiavacích prác.doc

Návrh na kolaudáciu stavby

návrh na kolaudáciu stavby.doc

Návrh na územné rozhodnutie

návrh na územné rozhodnutie.doc

Návrh na zmenu v užívaní stavby

návrh na zmenu v užívaní stavby.doc

Žiadosť o dodatočné povolenia stavby

ziadost_dodat_povolenia_stavby.doc

Žiadosť o odstránenie stavby

Žiadosť o odstránenie stavby.doc

Žiadosť o stavebné povolenie

Žiadosť o stavebné povolenie.doc

Žiadosť o zmenu stavby ešte pred jej dokončením

Žiadosť o zmenu stavby ešte pred jej dokončením.doc

Ohlásenie drobnej stavby

ohlásenie drobnej stavby.doc

Ohlásenie drobnej stavby - kanalizačná prípojka

ohlásenie drobnej stavby - kanalizačná prípojka.doc

Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby - domovej studne

Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby domovej studne.doc

Žiadosť pre Okresný úrad Trenčín, Odbor pozemkový a lesný

Žiadosť pre okresný úrad trenčín, odbor pozemkový a lesný.doc

Stránka

  • 1