Obsah

Dotácia z rozpočtu obce Drietoma

Vyúčtovanie dotácie Stiahnuté: 90x | 01.10.2019

Žiadosť o poskytnutie dotácie Stiahnuté: 97x | 01.10.2019

Súpisné a orientačné čísla budov

Žiadosť o určenie súpisného alebo orientačného čísla stavbe Stiahnuté: 106x | 15.01.2020

Žiadosť o vydanie potvrdenia o pridelenom súpisnom čísle Stiahnuté: 101x | 15.01.2020

Žiadosť o zmenu alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla Stiahnuté: 85x | 15.01.2020

Dane

Daň z nehnuteľnosti Stiahnuté: 26x | 25.01.2021

Odhlásenie psa Stiahnuté: 13x | 25.01.2021

Prihlásenie psa Stiahnuté: 12x | 25.01.2021

Komunálny odpad

Žiadosť o zníženie poplatku za KO Stiahnuté: 19x | 25.01.2021

Žiadosť o zníženie poplatku za KO viac osôb Stiahnuté: 15x | 25.01.2021

Stránka

  • 1