Obsah

Dotácia z rozpočtu obce Drietoma

Vyúčtovanie dotácie Stiahnuté: 81x | 01.10.2019

Žiadosť o poskytnutie dotácie Stiahnuté: 86x | 01.10.2019

Súpisné a orientačné čísla budov

Žiadosť o určenie súpisného alebo orientačného čísla stavbe Stiahnuté: 80x | 15.01.2020

Žiadosť o vydanie potvrdenia o pridelenom súpisnom čísle Stiahnuté: 77x | 15.01.2020

Žiadosť o zmenu alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla Stiahnuté: 69x | 15.01.2020

Dane

Daň z nehnuteľnosti Stiahnuté: 10x | 25.01.2021

Odhlásenie psa Stiahnuté: 0x | 25.01.2021

Prihlásenie psa Stiahnuté: 1x | 25.01.2021

Komunálny odpad

Žiadosť o zníženie poplatku za KO Stiahnuté: 2x | 25.01.2021

Žiadosť o zníženie poplatku za KO viac osôb Stiahnuté: 3x | 25.01.2021

Stránka

  • 1