Drietoma - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Novoročný koncert 5.1.2020

Spevácka skupina

V prvú januárovú nedeľu sa v katolíckom Kostole svätej Kataríny Alexandrijskej konal Novoročný koncert zborov pôsobiacich v katolíckej farnosti, do ktorej okrem Drietomy patria aj obce Kostolná-Záriečie a Chocholná.

Drietomu zastupovala Spevácka skupinaZbor svätej Kataríny a prvýkrát sme na koncerte v Drietome privítali Spevokol z Kostolnej – Záriečia, ktorý sa stretáva podľa potreby a prispieva k slávnostnému rázu cirkevných sviatkov v Kostole svätého Kozmu a Damiána. Pred zaplneným kostolom ako prvá vystúpila Spevácka skupina, v ktorej pôsobia niektorí seniori od jej založenia v roku 1971, hrou na elektronických klávesoch spevákov sprevádzala vedúca skupiny pani Blanka Cibíková. Po nich pokračovali v programe ďalšie dva zbory. Striedavo zneli piesne v sprievode gitár v podaní Zboru svätej Kataríny a piesne za sprievodu organu a hudobných hostí Spevokolu z Kostolnej – Záriečia, tradičné koledy striedali modernejšie gospelové piesne i celosvetovo známe melódie v pomalšom i rýchlejšom tempe. Na záver nám pán farár vdp. Peter Korenčiak udelil všetkým požehnanie a zaspievali sme spoločne  vianočnú koledu „Daj Boh šťastia tejto zemi“.   

Dátum vloženia: 6. 1. 2020 9:54
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 2. 2020 9:55
Autor: Mgr. Monika Hoštáková