Drietoma - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Západoslovenská distribučná - Oznámenie o vstupe na pozemok - Verejná vyhláška

Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava doručila Obci Drietoma dňa 06.04.2023 Verejnú vyhlášku -  Oznámenie o vstupe na pozemok s prílohou (zoznam parciel v k.ú. obce), ktorá sa týka rekonštrukcie líniovej stavby "Rekonštrukcia vedenia 22 kV č. 295".

Rekonštrukcia bude prebiehať v období 04/2023 až 12/2023.

 

ZDIS - Oznámenie o vstupe na pozemok - Verejná vyhláška (612.18 kB)

ZDIS - Oznámenie o vstupe na pozemok - príloha k verejnej vyhláške (592.46 kB)

Dátum zvesenia: 1. 1. 2024