Drietoma - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Drietoma

v znení doplnkov a zmien schválených uznesením Obecného zastupiteľstva č. 21/2019 zo dňa 14.2.2019

 

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce

Dátum zvesenia: 21. 4. 2019