Obsah

Správy

Volebné okrsky v obci Drietoma

Obec Drietoma pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov dňa 29.10.2022 má vytvorené 2 volebné okrsky. celý text

ostatné | 9. 8. 2022 | Autor: Mgr. Monika Hoštáková

Adresa na doručenie členov komisií

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie pre voľby do samosprávy obcí a okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov doručte na adresu: celý text

ostatné | 9. 8. 2022 | Autor: Mgr. Monika Hoštáková

Oznámenie o počte obyvateľov

Oznámenie obce Drietoma o počte obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí. celý text

ostatné | 20. 7. 2022 | Autor: Mgr. Monika Hoštáková

Zverejnenie počtu poslancov a volebných obvodov

O počte poslancov a volebných obvodov rozhodli príslušné zastupiteľstvá obce a samosprávneho kraja. celý text

ostatné | 27. 6. 2022 | Autor: Mgr. Monika Hoštáková

Právo voliť a právo byť volený

Právo voliť a právo byť volený do orgánov samosprávy obce a samosprávnych krajov celý text

ostatné | 14. 6. 2022 | Autor: Mgr. Monika Hoštáková

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil rovnaký deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022.
Voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h.

celý text

ostatné | 13. 6. 2022 | Autor: Mgr. Monika Hoštáková