Obsah

Fitnes club Drietoma

Typ: ostatné
fitkoFitness club Drietoma je obecná posilňovňa, ktorá od apríla 2012 funguje v našej obci pod záštitou občianskeho združenia Veselý vidiek. Za tento čas sa nám podarilo zrekonštruovať priestory a zariadiť posilňovňu tak, že dnes si tí „nenáročnejší “ zacvičia podľa svojich predstav skoro bez problémov. Investície do zveľaďovania pochádzajú predovšetkým z poplatkov za vstupy, ktoré platia návštevníci, ale aj z finančných zdrojov združenia Veselý vidiek. Priestory nám poskytla obec Drietoma v miestnom kaštieli (miestnosť bývalej knižnice).

Ak by bol niekto ochotný nám akýmkoľvek spôsobom pomôcť, veľmi radi to privítame. Pomôcť môžete finančne, kúpou nového alebo darovaním staršieho zachovalého zariadenia vhodného do posilňovne.
Fitness klub Drietoma je otvorený pre všetkých bez obmedzenia a jedinou podmienkou pre vstup je dodržiavanie našich interných pravidiel.
Ak by mal niekto záujem o cvičenie alebo len o informácie kontaktujte nás!
Veľmi radi vám poskytneme všetky informácie a privítame vás medzi nami….

PODMIENKY PRIJATIA A VYLÚČENIA ČLENA FcD:
  1. členom FcD sa môže stať každý, kto je ochotný akceptovať a dodržiavať interné pravidlá FcD, ktoré boli schválené väčšinou členmi
  2. každého nového člena je treba vopred nahlásiť zodpovedným osobám (viď. kontakty)
  3. po prijatí bude každý nový člen po vzájomnej dohode zaradený do jednej skupiny, s ktorou bude vykonávať všetky jej povinnosti
  4. každá skupina má jeden spoločný kľúč od priestorov FcD, za ktorý zodpovedá vybraná osoba z danej skupiny
  5. člen je po prvom porušení pravidiel napomenutý, po druhom porušení je automaticky vylúčený.

 

Andrej Gabrhel
mobil: +421 902 198 257
e-mail: andrej.gabrhel@gmail.com
web: www.facebook.com/veselyvidiek
   
Daniel Múdry-Šebík
mobil: +421 911 414 366

fitko2


Vytvorené: 24. 2. 2017
Posledná aktualizácia: 10. 3. 2017 09:47
Autor: Správce Webu