Obsah

ŠKK Veselý Vidiek

Typ: ostatné
vvNezisková organizácia ŠPORTOVÝ A KULTÚRNY KLUB VESELÝ VIDEK bola založená na konci roku 2010. Jej vznik bol podnietený predovšetkým potrebou „zoficiálniť“ a zastrešiť aktivity, ktoré skupina nadšencov a dobrovoľníkov z obce Drietoma realizovala už predtým.

Cieľom organizácie je podporovať kultúru, vzdelanie a šport formou realizácie kultúrno-športovo-spoločenských aktivít. Združenie má záujem vytvárať materiálne a technické podmienky pre uspokojovanie kultúrnych, informačných, športových, vzdelávacích, sociálno-spoločenských a voľnočasových potrieb pre všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľov obce Drietoma a jej okolia. Radi by sme v ňom, ale aj okolo neho, spojili čo najviac ľudí, ktorí majú záujem akýmkoľvek spôsobom pomôcť pri napĺňaní týchto plánov.

Počas existencie nášho združenia sa nám podarilo zrealizovať a zorganizovať niekoľko zaujímavých projektov. Ide o jednorazové podujatia ako aj podujatia, z ktorých sa začínajú stávať pekné tradície. Tak isto sa nám podarilo zrealizovať projekty, ktorých výsledkom boli hmotné, materiálne veci, ktoré slúžia obyvateľom Drietomy dodnes.

Zo športových aktivít sú to 3 ročníky Majstrovstiev v kopaní jedenástok a obecný Štefanský futbalový turnaj. Zastrešujeme a prevádzkujeme Fitness club Drietoma. V spolupráci s obcou sa zapájame každoročne do upratovania a odstraňovania čiernych skládok v okolí obce. V spolupráci s redakciou Prvých Drietomských novín sa nám podarilo zrealizovať zbierku a následne výstavu starých fotografií z prostredia Drietomy. Dlhodobo pracujeme na príprave a zariadení letného kina v našej obci. Vydali sme dve čísla kalendárov s tematikou našej obce, ako aj niekoľko ďalších menších projektov.

 

Kontakt – Andrej Gabrhel
mobil: +421 902 198 257
e-mail: vesely.vidiek@gmail.com
  andrej.gabrhel@gmail.com
web: www.vesely.vidiek.webnode.sk
  www.facebook.com/veselyvidiek

 


Vytvorené: 24. 2. 2017
Posledná aktualizácia: 8. 1. 2019 09:20
Autor: Správce Webu