Obsah

Späť

OÚ TN: Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Drietoma

Vyvesené: 29. 7. 2022

Dátum zvesenia: 29. 8. 2022

Zodpovedá: Mgr. Monika Hoštáková

Späť