Obsah

Späť

Oznámenie o začatí konania - výrub dreviny

Vyvesené: 20. 6. 2022

Dátum zvesenia: 29. 6. 2022

Zodpovedá: Mgr. Monika Hoštáková

Späť