Obsah

Späť

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Peter Kaňovský

Vyvesené: 29. 6. 2022

Dátum zvesenia: 15. 7. 2022

Zodpovedá: Mgr. Monika Hoštáková

Späť